• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO TEARTALNE


      Celem koła teatralnego jest troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka.
      Edukacja teatralna i wykorzystywanie technik teatralnych maja służyć zaktywizowaniu i stymulacji rozwoju dzieci, a nie li i wyłącznie popisywaniu się przed publicznością.

      Cel zajęć prowadzonych w szkole podstawowej:

      1. Kreatywny rozwój małego człowieka
      2. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
      3. Świadomość ciała i swojej tożsamości
      4. Budowanie pozytywnych i pełnych zaufania relacji z otaczającym światem rzeczywistym (rozróżnianie świata realnego i nierzeczywistego)
      5. Uruchomienie intuicji i wyobraźni, które pomagają w psychicznym dojrzewaniu dziecka
      6. Pobudzanie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka przez stosowanie improwizacji oraz atrakcyjnych, niekonwencjonalnych sytuacji, w których dziecko może uczestniczyć wykorzystując swoja wyobraźnię
      7. Kształtowanie w dziecku postawy otwartej wobec otaczającej go rzeczywistości i przygotowanie do życia w świecie tyle ciekawym, co trudnym i skomplikowanym.

      Koło obejmuje swoim zasięgiem:

      • dzieci starsze: z klasy II w wieku ok.7- 8 lat
      • dzieci najstarsze: z klas II i III w wieku 9-10 lat

      Zajęcia teatralne dla dzieci młodszych umożliwiają dziecku:

      • ćwiczenie pamięci
      • rozwijanie zainteresowania czytaniem i teatrem
      • rozwijanie mowy i twórczego myślenia
      • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji.

      Zajęcia teatralne dla dzieci ze starszej grupy wiekowej

      Zawierają w sobie elementy koła zainteresowań: polonistycznego, plastycznego i muzycznego. Ich celem jest:

      1. Pogłębianie kultury słowa, nauka ustawienia właściwego głosu i wyraźnego czytania na głos i wysławiania się
      2. Wdrożenie obrazowej i logicznej interpretacji tekstu
      3. Wyrobienie smaku artystycznego
      4. Pobudzanie do głębszych i żywszych przeżyć czytanych tekstów i szukanie sposobów dojrzalszej ich interpretacji

      Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi .

      Metody czynne:

      • Metoda samodzielnych doświadczeń - stwarzanie dzieciom warunków do zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie kontaktu z literaturą i sztuką.
      • Metoda zadań stawianych do wykonania – pobudzenie aktywności artystycznej dzieci, mobilizowanie ich do skupienia uwagi na temacie związanym z teatrem, skłanianie do podejmowania określonych zadań, pełnienia ról.
      • Metoda ćwiczeń utrwalających – systematyczne utrwalanie ról, pozytywna motywacja dzieci do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści.

      Metody percepcyjne:

      • Metoda obserwacji i pokazu – oglądanie spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów jak też innych dziecięcych grup teatralnych, oglądanie ilustrowanych utworów literackich, percepcja dzieł sztuki teatralnej i muzycznej.
      • Metody słowne: posłużą do rozwijania procesów poznawczych i poszerzenia zasobu wiadomości o teatrze. Objaśnienia i instrukcje będą towarzyszyły nabywaniu przez dzieci różnych umiejętności oraz zasad współżycia w grupie, a także pobudzaniu uczuć, procesów poznawczych, wyobraźni i motywacji, posłużą też do przekazania wartości literatury pięknej.

      Formy zajęć teatralnych
      Główną formą stosowaną podczas zajęć koła teatralnego będzie praca w zespole. Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak:

      • improwizacja,
      • inscenizacja,
      • drama,
      • indywidualna praca z tekstem
      • ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe,
      • śpiew,
      • gra aktorska, prace plastyczne /projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, zaproszeń, plakatów, itp./

      Formy prezentowania osiągnięć:

      • Występy dla dzieci z klas nauczania początkowego,
      • Występy dla członków rodzin,
      • Przedstawienia dla zaproszonych gości,
      • Występy poza szkołą /np. w innej szkole, domu opieki dla osób chorych, itp./
      • Prezentacje multimedialne ilustrujące działalność koła
      • Wzmianki w internecie na stronie szkoły.

      Ewaluacja:

      • Ankieta do rodziców na koniec roku szkolnego
      • Analiza wyników ankiety
      • Opinia dyrektora szkoły na temat działalności koła
  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych