• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • JĘZYK NIEMIECKI

      PROGRAM

      1. Cel  koła :  Przygotowanie uczniów do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie B1
      2. Koło odbywa się we wtorek o godzinie 7.20 w sali nr 22
      3. Koło prowadzi  Małgorzata Barwińska
      4. Zagadnienia wymagane na poziomie B1:

      Ćwiczenie 4 umiejętności w zakresie pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia

      GRAMATYKA

      • Czasownik: czas Plusquamperfekt -– następstwo czasów
      • Rzeczownik: rzeczowniki odmiany przymiotnikowej
      • Zaimek: pozostałe zaimki nieuwzględnione w poziomie A1 i A2
      • Przyimek: przyimki z dopełniaczem
      • Zdania: typy zdań pobocznych

      SŁOWNICTWO
      Dobre opanowanie podstawowego słownictwa umożliwiającego wypowiedzi na typowe tematy związane z zainteresowaniami i sprawami zawodowymi uczącego się, z filmem, sztuką, literaturą, muzyką; słownictwo umożliwiające wyrażenie przekonania, opinii, załatwianie formalności w sklepie, banku, biurze podróży, umożliwiające złożenie reklamacji, opis wypadku, oddanie sprzętu do naprawy.

      UMIEJĘTNOŚCI
      Rozumienie wypowiedzi na znane tematy dotyczące szkoły, czasu wolnego, opisywanie w dość precyzyjny sposób przeżyć i doświadczeń, relacjonowanie akcji książki lub filmu, wyrażanie własnych reakcji i opinii, pisanie i czytanie dłuższych tekstów na dowolne tematy, opisywanie zdarzeń, rozumienie rozmowy na tematy specjalistyczne pod warunkiem znajomości tematu, rozumienie głównych wątków wiadomości radiowych, telewizyjnych i prasowych, rozumienie instrukcji i większości filmów.

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy