• GABINET LOGOPEDYCZNY

     • "Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania."


      Janusz Korczak

       

      Gabinet Logopedyczny „SALWATOR” powstał z potrzeby wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami językowymi i komunikacyjnymi, a także dzieci z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia logopedyczne ukierunkowane na rozwój umiejętności poznawczych, psychomotorycznych, artykulacyjnych oraz społecznych.

      Pracę naszych specjalistów organizuje zasada, że przeciwdziałanie problemom rozwojowym jest wielokrotnie skuteczniejsze niż niwelowanie ich skutków.

      Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

   • DIAGNOZA

    Diagnoza, którą prowadzimy w pierwszym miesiącu nauki, obejmuje szczegółową indywidualną analizę warunków poznawczych, językowych i edukacyjnych dziecka. Od diagnozy zależy kierunek działań podejmowanych w dalszej kolejności. Gabinet Logopedyczny SALWATOR to miejsce, w którym w życzliwej atmosferze dzieci otrzymają diagnozę, a także w razie potrzeby, zostaną objęte terapią logopedyczną i pedagogiczną.


    NOWOŚĆ

    Dwujęzyczne diagnozy logopedyczne

    Miło nam poinformować, iż dzięki współpracy z Wydziałem Polonistyki oraz Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w naszej ofercie pojawiła się możliwość dwujęzycznej diagnozy logopedycznej uczniów naszej szkoły.

    Diagnozy w języku polskim oraz ukraińskim i/lub rosyjskim będą dotyczyły wymowy, gramatyki i słownictwa oraz rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Po każdym badaniu Rodzice otrzymają raport oraz zalecenia dalszego rozwoju dwujęzyczności/wielojęzyczności u dziecka.


    TERAPIA

    Proponujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe, w czasie których stymulujemy rozwój obszarów, w których obserwuje się deficyty. Współpracujemy z wychowawcami klas oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. W razie potrzeby kierujemy uczniów na całościowe diagnozy specjalistyczne i przygotowujemy programy terapeutyczne dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wdrażamy programy dostosowania metod i form pracy w trakcie nauczania. Naszym celem jest skuteczne wsparcie dziecka w zmaganiu z trudnościami edukacyjnymi i społecznymi. Wszelkie postępy dziecka są na bieżąco konsultowane z Rodzicami. Ze szczególnym zaangażowaniem dbamy o jakość tej relacji, gdyż uważamy, że jest ona jednym z warunków efektywnej pracy z dzieckiem.


    METODY PRACY

    W pracy z dzieckiem kładziemy nacisk na indywidualność. Dobieramy metody terapii zawsze do konkretnego dziecka, do jego indywidualnych potrzeb, możliwości oraz talentów. Nasi terapeuci nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Z myślą o naszych uczniach nieustannie wzbogacamy ofertę, a także dbamy o urozmaicanie zajęć i wysoki stopień ich atrakcyjności.


    ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ

    W obrębie naszej oferty znajduje się:

    • diagnoza i terapia wad wymowy
    • terapia dzieci z dysleksją i z problemami edukacyjnymi
    • terapia logopedyczna dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, m. in. zespołem Aspergera, autyzmem, niedosłuchem
    • zajęcia dla dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy – projekt Twój polski
    • stymulacja wszystkich funkcji poznawczych (percepcji wzrokowej i słuchowej, małej i dużej motoryki, pamięci)
    • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

    KONTAKT

    Kontakt do logopedów szkolnych: logopedia@szkolasalwator.pl

    Rafał Młyński

    Tel. 530 780 001

    e-mail: rafal.mlynski@uj.edu.pl

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 501-714-464 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych