• ŚWIETLICA

  • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA, CELE I FORMY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

   Głównym celem naszego rocznego planu świetlicy szkolnej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka oraz integracja uczniów spędzających czas po lekcjach w świetlicy. Świetlica szkolna powinna pełnić przede wszystkim rolę opiekuńczą i wychowawczą.

   Poza zajęciami świetlicowymi, których tematykę opracowałyśmy z wyszczególnieniem kolejnych tygodni roku szkolnego, uczniowie mają możliwość spędzić czas wolny według własnego uznania, mogą zjeść posiłek, jak również odrobić lekcje, uzyskując pomoc nauczyciela-wychowawcy.

   Zajęcia świetlicowe powinny wypełnić uczniom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację i rzetelne prowadzenie pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

    • NAJWAŻNIEJSZE DZIEDZINY PRACY ŚWIETLICY

     • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
     • integracja grupy i wyrabianie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,
     • działanie w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, a także kształtowanie nawyków higieny i kultury codziennego życia,
     • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego,
     • kształtowanie postaw moralno-społecznych,
     • zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy,
     • dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.

     Zadania opracowane w planie pracy świetlicy realizować będziemy stosując różnorodne metody pracy:

     zajęcia rekreacyjno – ruchowe, plastyczne, muzyczne, dydaktyczne, konkursy świetlicowe,zabawa, gry i zabawy rozwijające intelekt i wzmacniające koncentrację.

      

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 501-714-464 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych