• OFERTA EDUKACYJNA

   • OFERTA EDUKACYJNA

   • Wszyscy uczniowie są objęci opieką psychologiczną, logopedyczną i reedukacyjną.
    Zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, wychowanie fizyczne, basen, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia wyrównawcze i komputerowe prowadzone są przez nauczycieli specjalistów. Począwszy od klasy czwartej uczniowie mają do wyboru jako drugi język obcy nowożytny: francuski, niemiecki lub hiszpański. Nauka języka angielskiego odbywa się z podziałem na grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania.
    Uzupełniająca oferta edukacyjna
    Liczba kół dla grupy każdego etapu edukacyjnego - klas 1-3 i 4-8 w roku szkolnym jest nie mniejsza niż cztery.

    UZUPEŁNIAJĄCA OFERTA EDUKACYJNA KLAS 1 - 3

    • Koło plastyczne
    • Koło przyrodnicze
    • Koło taneczne
    • Koło informatyczne
    • Koło matematyczne
    • Koło szachowe
    • Koło teatralne
    • Szkolne koło sportowe
  • UZUPEŁNIAJĄCA OFERTA EDUKACYJNA KLAS 4 - 8

   • Koło plastyczne
   • Koło humanistyczne
   • Koło matematyczne
   • Koło przyrodnicze
   • Koło kulinarne
   • Koło SKS

     

   Podreczniki rok szkolny 2023/2024

    • ZAPISY

    • Informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

     Działalność oświatowa w zakresie szkoły podstawowej; Wpis do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 43202-22.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 501-714-464 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych