• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO LITERACKIE

      CELE

      • Pobudzanie potrzeb kulturalnych uczniów, rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych.
      • Utrwalanie umiejętności pisania pod względem poprawności ortograficznej i stylistycznej.
      • Rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form  literackich, m.in.: opowiadań, sonetów, fraszek i baśni.
      • Motywowanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów.
      • Zachęcanie do samokształcenia i rozwijania własnych pasji.
      • Rozwijanie twórczej inicjatywy.
      • Zapoznawanie uczniów z możliwościami rozwoju (konkursy literackie, warsztaty pisarskie).
      • Wzmacnianie wiary we własne siły i umiejętności.
      • Dbanie o poprawność wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa uczniów.

      ZADANIA

      • Aktywizacja uczniów oraz rozwijanie ich kreatywności.
      • Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze.
      • Rozwój osobowości ucznia, pogłębianie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz kształtowanie otwartości na nowe działania.
      • Umożliwienie uczniom prezentowania własnej twórczości na szerszym forum.
      • Rozwijanie wyobraźni twórczej i umiejętności systematycznej pracy.
      • Budowanie pod względem logicznym, językowym i stylistycznym różnego rodzaju wypowiedzi.
      • Edukacja literacko-artystyczna i historyczna.

      METODY PRACY

      • Problemowe (odkrywanie nowej wiedzy podczas rozwiązywanie problemów).
      • Ekspresyjne (wyrażanie uczuć emocji, postaw, poglądów).
      • Praktyczne (warsztaty – wykonywanie ćwiczeń utrwalających wiadomości), praca z tekstem (indywidualna i grupowa).
      • Wykład, pogadanka.
      • Metody dialogowe (dyskusja, debata).
      • Metody aktywizujące (gry dydaktyczne, metoda ról, burza mózgów).
      • Metoda wspólnych projektów.
      • Sesje zamykające – podsumowanie wyników i sformułowanie wniosków; umiejętność krytycznej oceny pracy własnej i innych.
  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy