• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • BAJKOTERAPIA      We współczesnym świecie coraz częściej towarzyszą dzieciom sytuacje trudne, lęki i problemy emocjonalne. Dzieci nie znają sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach ani słów określających ich przeżycia. Nie potrafią zwrócić się o pomoc do dorosłych, tkwiąc w pułapce własnych negatywnych emocji i dezaprobaty otoczenia. W redukowaniu takich  tanów staje się pomocna bajka.

      Bajki to utwory najbliższe dziecku, można powiedzieć, że towarzyszą mu niemalże od pierwszych chwil życia. Każda bajka wzbogaca doświadczenia i wyobraźnię dziecka oraz ukazuje inne wzorce myślenia. Czytelnik może utożsamić się z bohaterem i poczuć, że jest w podobnej sytuacji. Dziecko słuchając opowieści ma nadzieje, że tak jak bohaterowie, kiedyś i ono zostanie docenione i spotka go zasłużona nagroda. Dzięki temu świat staje się dla niego mniej zagrażający. Można zatem powiedzieć, że każde bajkowe opowiadanie to pewnego rodzaju antidotum na trudną dla dziecka sytuację.

      Bajka spełnia cztery bardzo ważne funkcje w rozwoju dziecka:
      a) wychowawcza (kształtują osobowość, formułują system wartości, rozwijają osobowość, pobudzają zaciekawienie światem, uczą istnienia potrzeb, celów, pragnień, miłości, wzmacniają wrażliwość społeczną, oswajają ze strachem i lękiem),
      b) terapeutyczna (pomagają rozwiązywać problemy przez przykład bohaterów, zmniejszają lęki, podnoszą samoocenę ),
      c) relaksacyjna (wycisza, uspokaja, odpręża),
      d) komunikacyjna (są uzupełnieniem przekazu różnych treści życia codziennego, sposobem komunikowania się z dorosłymi na ważne tematy) .

      W redukowaniu problemów emocjonalnych u dzieci stosuje się różne techniki terapeutyczne. Jedną z nich jest biblioterapia, czyli terapia oddziaływań na psychikę poprzez odpowiednio dobraną literaturę, w przypadku dzieci są to bajki, baśnie oraz opowiadania. Biblioterapia ma za zadanie wzmocnienie i wzbogacenie zasobów dziecka, po to, aby potrafiło ono poradzić sobie z trudnościami. Jednym ze szczególnych rodzajów bajek, wykorzystywanych w pracy przez nauczycieli są bajki terapeutyczne. Treść bajek terapeutycznych skupia się wokół sytuacji, które są emocjonalnie trudne dla dziecka, jednak zdarzają się w życiu małego człowieka. Wspieranie poprzez te bajki polega na wzbogacaniu wiedzy o sobie i świecie, możliwości przeżycia trudnej sytuacji w bezpiecznym otoczeniu. Pomagają nazwać lęki, w sposób wyobrażeniowy przedstawić trudne sytuacje, podpowiadają strategie radzenia sobie w różnym otoczeniu. Dzieci wtedy zaczynają rozumieć swoje i innych zachowania.


      CELE PROGRAMU
      Celem głównym programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

      Cele szczegółowe:
      • rozwijanie wrażliwości u dzieci;
      • wzbogacanie zasobu słownictwa;
      • budzenie pasji czytelniczej;
      • poznawanie świata w bajkach terapeutycznych;
      • zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka;
      • eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszenie dziecka;
      • tworzenie relaksacyjnego nastroju;
      • integracja grupy;
      • tworzenie dobrego klimatu w grupie;
      • respektowanie norm i zasad społecznych;
      • rozwijanie postawy koleżeństwa i życzliwości;
      • odnajdywanie wartości moralnych;
      • ukazanie roli przyjaźni oraz potrzeby wzajemnej pomocy;
      • kształtowanie oceny umiejętności postaw bohaterów;
      • kształtowanie pożądanych postaw społecznych i eliminowanie zachowań agresywnych oraz innych;
      • wskazanie pozytywnych przykładów postaw społecznych w sytuacjach życia codziennego;
      • kształtowanie umiejętności poprawnego i skutecznego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego;
      • zwiększenie poczucia własnej wartości;
      • rozumienie i akceptowanie uczuć własnych i innych ludzi;
      • nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
      • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowania swoich zachowań;
      • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi;
      • kształtowanie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania uczuć i myśli;
      • usprawnianie funkcji manualnych;
      • nabywanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi;
      • rozwijanie fantazji, wyobraźni, kreatywności u dziecka;
      • wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka;
      • wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej;

      OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

      W wyniku wdrożenia programu dziecko powinno:

      • poznać reguły życia w grupie, rodzinie, otoczeniu społecznym i przyrodniczym;
      • rozumieć i akceptować własne uczucia i uczucia innych ludzi;
      • w prawidłowy sposób wyrażać uczucia i myśli, nazywać różne stany emocjonalne;
      • być wrażliwy na uczucia innych i gotowy do pomocy;
      • posiadać zdolność koncentracji uwagi;
      • we właściwy sposób wyrażać własne wybory, szanować poglądy innych;
      • poprawnie i skutecznie porozumiewać się werbalnie i niewerbalnie;
      • umieć odróżnić bohaterów pozytywnych od negatywnych;
      • akceptować siebie, mając świadomość swoich mocnych stron;
      • swobodnie wypowiadać się na Głównym założeniem programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

      TEMATYKA ZAJĘĆ:
      •    zasady bezpiecznej zabawy
      •    pierwsza pomoc
      •    inność
      •    choroby   
      •    dobro
      •    wirtualny świat
      •    znaleziony przedmiot
      •    dobro/zło
      •    przyjaźń
      •    szczęście
      •    samodzielność
      •    spotkanie z nieznajomym
      •    uczucia/emocje
      •    asertywność
      •    sprawiedliwość
      •    odwaga
      •    szacunek
      •    uczciwość
      •    odpowiedzialność
      •    znaleziony przedmiot
      •    przyjaźń
      •    szczęście
      •    samodzielność
      •    nieznajomy
      •    uczucia
      •    asertywność
      •    sprawiedliwość
      •    odwaga
      •    szacunek
      •    uczciwość
      •    odpowiedzialność

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych