• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • JĘZYK HISZPAŃSKI

      PROGRAM KÓŁKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO EGZAMIN DELE A1 i A2/B1 JUNIOR/KONKURS PRZEDMIOTOWY
      2019/2020

      PROWADZĄCY:  RITA CATANIA

      DZIEŃ I MIEJSCE:

      • WTOREK 14:00 - 14:45 sala 18;
      • PIĄTEK lub CZWARTEK dla grupy starszej 8a/b
        

      Ucząc się każdego języka obcego warto a nawet jest konieczne poznanie kultury, sztuki, historii, geografii, muzyki oraz literatury danego kraju, którego języka się uczymy. Poznanie chociaż części sfery społeczno-kulturowej daje nam pełny obraz i znajomość języka obcego. Dlatego też tak ważne jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań związanych z kulturą danego kraju. W przypadku języka hiszpańskiego jest to nie tylko jeden kraj, ale również cały kontynent Ameryki Łacińskiej.
      Podstawowym celem tych zajęć jest wspieranie zainteresowań, ciekawości uczniów kulturą iberyjską, a także uzdolnień językowych i otwartości na inną kulturę i zwyczaje, przygotowaniem uczniów do egzaminu DELE A1 i DELE A2/B1 Junior oraz do konkursu przedmiotowego o tematyce España mágica: fiestas,tradiciones y literatura.
      Program zakłada realizację treści wykraczających poza program nauczania w szkole podstawowej, ma na celu wszechstronne poszerzanie wiedzy za zakresu kultury i języka hiszpańskiego.

      CELE KÓŁKA:

      • Zapoznanie uczniów z najważniejszymi aspektami związanymi z historią, sztuką i kulturą Hiszpanii, świetami, tradycjami;
      • Zainteresowanie różnorodnością kulturowo-społeczną krajów Ameryki Łacińskiej;
      • Rozwijanie zdolności językowych;
      • Kształcenie umiejętności i poszerzanie wiedzy uczniów wykraczające poza podstawowy program nauczania dla klas ogólnych;
      • Kształtowanie systematyczności i cierpliwości niezbędnych przy nauce języka obcego;
      • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów;
        

      CELE OPERACYJNE  – uczeń potrafi

      • Wykorzystywanie umiejętności językowych w życiu, podróżach, kontaktach z obcokrajowcami oraz w trakcie egzaminów i konkursów;
      • Dostrzeganie i tolerancja różnorodności społeczno-kulturowej w świecie;
      • Prezentowanie nabytej wiedzy w sposób poprawny, zrozumiały;
      • Analiza nabytej wiedzy w celu poszerzania własnych horyzontów i wykorzystywanie jej w życiu codziennym;
      • Łączenie wiedzy nabytej na lekcjach z nowymi elementami wykraczającymi poza podstawowy program nauczania;


      CELE WYCHOWAWCZE ZAJĘĆ

      • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
      • Kształtowanie systematyczności i konsekwencji w dążeniu do celu w czasie długotrwałego procesu nauki języka obcego;
      • Wzmacnianie pewności siebie oraz kompetencji językowych;

       

      PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
      Koło z języka hiszpańskiego ma przede wszystkim wspierać ucznia w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy, pracy w grupie oraz samodzielnego utrwalania zdobytej wiedzy. Celem jest wzbudzenie zainteresowania krajami hiszpańskojęzycznymi. Proces nauki języka oraz tematów związanych z szeroko pojętą kulturą danych krajów opiera się na wspólnej pracy na zajęciach oraz samodzielnym, systematycznym działaniu, w czasie którego aktywną stroną ma być uczeń.
      Nauczyciel ma być przede wszystkim przewodnikiem oraz organizatorem działalności uczniów.
      Konieczne jest stworzenie sytuacji dydaktycznych, które zachęcą do dalszej nauki i zgłębiania wiedzy z danego tematu.
      Wiadomości zdobyte w sposób kreatywny i aktywny z pewnością będą trwalszą wiedzą. Na tego typu zajęciach mamy idealne warunki do tego typu nauki. Sami uczniowie mogą współtworzyć formę zajęć oraz jej tematykę poprzez wprowadzanie własnych tematów, zainteresowań, zagadnień.

      METODY I FORMY PRACY

      • krótki wykład na dany temat;
      • prezentacje, dyskusje na tematy związane z konkursem;
      • wykonywanie ćwiczeń, gier, zadań przygotowujących ucznia do egzaminu;
      • praca indywidualna oraz grupowa np. przy przygotowywaniu prezentacji;
      • krzyżówki, quizy;
      • prezentacja, zdjęć, filmów, muzyki;
      • testy, zagadki, łamigłówki;

       

      EWALUACJA
      Ocena uczniów uczęszczających na tego typu zajęcia będzie polegać przede wszystkim na sprawdzaniu opanowania wiedzy z zakresu programu zajęć.
      Koło z języka hiszpańskiego będzie przede wszystkim punktem wiedzy dla uczniów – pasjonatów kultury iberyjskiej, którzy chcą zdobyć nie tylko programową wiedzę językową, ale też szeroko pojęta wiedzę kulturową.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy