• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO INFORMATYCZNE rok szkolny 2021/2022


      Cele:

      • Poszerzanie wiedzy w zakresie treści w realizowanym programie nauczania zajęć komputerowych.
      • Zapoznanie z nowymi programami przydatnymi w pracy z komputerem.
      • Zachęcenie do samodzielnego i twórczego samokształcenia poprzez wykorzystanie mediów jako narzędzi pracy indywidualnej
      • Zapoznanie uczniów z rozwojem technologii komputerowej
      • Kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się myszką komputerową oraz klawiaturą
      • Poszerzenie wiedzy z zakresu wiedzy i umiejętności wykraczających poza treści zawarte w podstawie programowej nauczania informatyki.
      • Poszerzanie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji.
        

      Na kółku zamierzam zapoznać uczniów z takimi programami jak:

      • Windows Movie Maker – program do tworzenia filmów i animacji
      • Baltie - program do nauki programowania
      • PAP4 – program do tworzenia animacji 2d
      • Powerpoint – program do tworzenia prezentacji multimedialnych
      • TuxMath - gra matematyczna
      • Blockcad - tworzenie budowli z klocków lego
      • Pixton - strona internetowa do tworzenia komiksów
      • Code – strona do nauki programowania

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych