• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO MATEMATYCZNE

      PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KL 5
      Termin zajęć:   środa, 7. lekcja, 14.05 – 14.50                       
      Miejsce zajęć: sala 18
      Forma zajęć: praca w grupie

      Cele zajęć:   

      • wyłanianie talentów matematycznych
      • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,w szczególności do Małopolskiego Konkursu Matematycznego, a także Alfika, Mata i Kangura
      • rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania  uczniów
      •  rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
      •  wzmocnienie zainteresowania matematyką poprzez gry i zabawy matematyczne
      •  motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w zakresie podnoszenia swoich kompetencji matematycznych
      •  przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
      • poszerzanie słownictwa matematycznego
      • poszerzanie umiejętności o materiał klasy szóstej                                                                                   

      Tematyka zajęć:

      • rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych i zadań  nietypowych                    
      • rozwiązywanie zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności
      • poszerzanie wiadomości uczniów o treści wykraczające poza program 5 klasy
      • zabawy matematyczne np. krzyżówki, domina matematyczne, gry planszowe
      • projektowanie nowych gier
      • przeprowadzanie rozgrywek i konkursów matematycznych

      Tematyka zajęć może być modyfikowana w ciągu roku, stosownie do potrzeb uczniów i ich zainteresowań. Celem nadrzędnym koła jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów.                                                                               

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy