• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO MATEMATYCZNE KL 4-6

     • Celem powstania koła jest rozwijanie u uczniów zainteresowań związanych z matematyką oraz jej praktycznym zastosowaniem, a także ułatwienie chętnym uczniom udziału w różnorodnych konkursach, docelowo także w konkursach z listy kuratoryjnej.


      Tematyka w klasie czwartej:

      • udział w zabawach i grach matematycznych,
      • odgadywanie zagadek, szyfrów,
      • ćwiczenie sprawności rachunkowej (głównie liczby całkowite),
      • poszerzanie wiedzy szkolnej,
      • nauka posługiwania się językiem matematyki w rozwiązywaniu zadań,
      • zaznajamianie z konkursami matematycznymi (Alfik, Mat, Kangur, MMwGMiL i innymi).


      Tematyka w klasie piątej:

      • odgadywanie zagadek, szyfrów,
      • ćwiczenie sprawności rachunkowej (liczby wymierne),
      • poszerzanie wiedzy szkolnej: wyrażenia algebraiczne, zapisywanie i rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą,
      • nauka posługiwania się językiem matematyki w rozwiązywaniu zadań, tworzenia własnych strategii i sposobów zapisu,
      • konstrukcje geometryczne i ich zastosowania,
      • obliczanie pól powierzchni figur płaskich,
      • rozwiązywanie zadań z różnych konkursów matematycznych.


      Tematyka w klasie szóstej:

      • odgadywanie zagadek, szyfrów,
      • sprawne posługiwanie się językiem matematyki w rozwiązywaniu zadań, dostrzeganie charakterystycznych cech i własności liczb oraz figur, tworzenie analogii i uogólnień,
      • zapisywanie i rozwiązywanie równań,
      • ćwiczenie sprawności rachunkowej (wyrażenia algebraiczne),
      • Obliczanie pól powierzchni i objętości figur przestrzennych,
      • stosowanie proporcji,
      • stosowanie twierdzeń geometrycznych,
      • rozwiązywanie zadań z różnych konkursów matematycznych.

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych