• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO MATEMATYCZNE


      PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KL 6

      Termin zajęć: wtorek 14.05 – 14.50

      Forma zajęć: praca w grupie

      Cele zajęć:  

      • przygotowanie uczniów do Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych
      • wyłanianie talentów matematycznych
      • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości w praktyce
      • przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
      • utrwalanie umiejętności i wiadomości wynikających z programu realizowanego na lekcjach matematyki
      • poszerzanie słownictwa matematycznego

      Tematyka zajęć: 

      • rozwiązywanie zadań z poprzednich edycji Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych
      • rozwiązywanie zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności
      •  poszerzanie wiadomości uczniów o treści wykraczające poza program szkoły podstawowej
      • zapoznanie z klasyką literatury matematycznej np. książki Zbigniewa Bobińskiego, Szczepana Jeleńskiego etc.                           

      Tematyka zajęć może być modyfikowana w ciągu roku szkolnego, tak, aby odpowiadała aktualnym potrzebom uczniów.

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych