• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI SENSORYKI      Metoda Integracji Sensorycznej ma na celu przywrócenie harmonii w rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu neurologii. Jest to metoda odnosząca się do grupy dzieci z konkretnymi zaburzeniami w obszarze poszczególnych zmysłów. Dzięki prawidłowej diagnozie obszaru i rodzaju zaburzeń oraz dostosowaniu odpowiednich ćwiczeń można przywrócić harmonijny rozwój dziecka.
          Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest nowoczesną formą diagnozy i terapii dzieci. Opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji oraz standaryzowanych testach.
          Integracja Sensoryczna wg. A.J. Ayers jest procesem, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje ze zmysłów, dane te najpierw segreguje, następnie rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą oraz z wcześniejszymi doświadczeniami i ostatecznie odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc, to organizacja docierających do nas wrażeń po to, by mogły być użyte w celowym działaniu.
          Prawidłowa interpretacja docierających do nas informacji jest podstawą prawidłowego uczenia się, ma wpływ na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny, ale także poznawczy. Odpowiednia stymulacja już od najmłodszych lat dziecka zapobiega powstawaniu w przyszłości wielu zaburzeń.
          Odwołując się do podstaw metody Integracji Sensorycznej zajęcia ruchowe z elementami tej metody mają charakter ogólnorozwojowy. Ich głównym celem jest wspieranie rozwoju dzieci. Na zajęciach skupimy się na kształtowaniu prawidłowych reakcji równoważnych, obustronnej koordynacji, wspieraniu motoryki małej i dużej. Ponadto będziemy wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Mała grupa pozwoli mi na dokładniejszą obserwację dzieci, na bieżąco korygowanie ewentualnych trudności oraz dostosowanie ćwiczeń do sprawności i umiejętności każdego dziecka. Praca nad wymienionymi wyżej obszarami, korygowanie ewentualnych nieprawidłowości i wzmacnianie prawidłowych wzorców wpłynie bezpośrednio na jakość ruchu dzieci, ich postawę podczas stania jak i siedzenia oraz bezpośrednio przełoży się na lepsze funkcjonowanie dzieci w warunkach szkolnych. Stymulacja poszczególnych zmysłów poprawi jakość odbierania, analizowania i przetwarzania docierających do organizmu bodźców i tym samym, na adekwatną reakcję organizmu.


      Cele główne:

      • Poprawa ogólnej sprawności motorycznej.
      • Wzmocnienie siły mięśniowej.
      • Dostarczenie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy.
      • Stymulacja poszczególnych zmysłów.
      • Wzmacnianie prawidłowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej.
      • Rozwijanie umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej.
      • Kształtowanie prawidłowych reakcji równoważnych.
      • Kształtowanie prawidłowego „czucia” własnego ciała.
      • Kształtowanie postawy wiary we własne możliwości, otwartości, zrozumienia, tolerancji, zdrowej rywalizacji i chęci pomocy innym.
      • Integrowanie grupy.

      Adresaci:

      Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej.


      Metody:
      1.    Metoda nauczania pojedynczych ćwiczeń ruchowych.
      2.    Metoda nauczania ćwiczeń ruchowych w zależności od charakteru i rodzaju postrzegania zmysłowego.
      3.    Metody stosowane na zajęciach w zależności od rodzaju zadań:

      • Odtwórcze;
      • Naśladowcze;
      • Zadaniowa;
      • Programowego uczenia się;
      • Usamodzielniające;
      • Zabawowe;
      • Twórcze.

      Formy realizacji programu:

      • Grupowa
      • Indywidualna

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych