• AKTUALNOŚCI

     • 14 października Święto Edukacji Narodowej
      • 14 października Święto Edukacji Narodowej

       Program dnia - 14 października 2021 r.

       Edukacja wczesnoszkolna

       9.00 – 10.00  Uroczyste Ślubowanie uczniów z klas 1 a i 1 b

       Pozostałe klasy drugie i trzecie mają zajęcia zgodnie z harmonogramem lekcji.

        

       Klasy 4 – 8

       8.15 – 10.50 – lekcje prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć szkolnych,

       11.00 – 14.00 – wycieczki klasowe pod opieką wychowawców,

       od 14.00 – zajęcia dydaktyczne są odwołane, świetlica funkcjonuje dla wszystkich chętnych uczniów.

        

     • Rozpoczęcie roku szkolnego
      • Rozpoczęcie roku szkolnego

       Pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 nareszcie razem! Do południa spotkają się tylko dzieci z wychowawcami i kolegami w klasach. Wyjątkiem są klasy 1, które zapraszamy na rozpoczęcie roku z jednym Rodzicem na salę gimnastyczną.

       Proszę pamiętać o stroju galowym szkolnym, który jest do zakupienia na portierni. Uczniowie otrzymają podręczniki, które zabiorą do domu w celu oprawienia. Wychowawcy klas 1-3 oraz 4 spotkają się w tym dniu po południu z rodzicami w klasach według poniższego harmonogramu. Spotkania wychowawców klas 5-8 odbędą się 1 września o godz. 17.00 w formie zdalnej na dotychczasowej platformie Microsoft Teams.

       Nowi uczniowie otrzymają instrukcję do zalogowania się w poniedziałek 30 sierpnia.

       Pragnę poinformować, że 1 września rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej. Jesteśmy przygotowani na ewentualne prowadzenie zajęć w razie takiej konieczności w formie hybrydowej, bądź zdalnej. Według najnowszych wytycznych zarówno nauczyciele jak i uczniowie w trakcie wejścia do szkoły, podczas całego pobytu w szkole poza zajęciami w klasie przebywają w maseczkach. Obowiązkiem Rodziców jest zabezpieczenie dla dzieci stosownego nakrycia ust i nosa. Ograniczamy wejście Rodziców do szkoły. Odprowadzacie Państwo dzieci do szklanych drzwi przy portierni. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie. W wyjątkowych przypadkach w klasie pierwszej Rodzic, który wchodzi do szkoły ma obowiązek posiadać zakrycie ust i nosa oraz zdezynfekować ręce. 

       Informuję, że na świetlicy szkolnej dzieci są zobowiązane do noszenia maseczek, gdyż są połączone w grupach międzyklasowych. Uprzejmie proszę, aby w miarę możliwości odbierać dzieci ze szkoły po zakończeniu zajęć obowiązkowych i kół zainteresowań. 

       W załączniku otrzymujecie Państwo wymagane zgody do podpisania (proszę o ich wypełnienie i zwrot do opisanego pudełka znajdującego się przy portierni szkolnej).

       Plan lekcji zatwierdzi Rada Pedagogiczna w poniedziałek 30.08 i wtedy zostanie on umieszczony na stronie internetowej szkoły.

       Lista kół zainteresowań zostanie przesłana Państwu we wtorek 31.08. (zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym kole proszę o przesłanie drogą mailową do sekretariatu do piątku tj. 3 września)

       Koła zainteresowań ruszają od 7 września

        

       W bieżącym roku szkolnym zajęcia religii i etyki odbywają się w każdej klasie na tej samej lekcji równolegle. W związku z powyższym należy podjąć decyzję o uczestnictwie dziecka albo w lekcjach religii albo etyki.

       1 września rozpoczęcie roku szkolnego

       godz. 9.00 klasy: 1a, 1b, 5b

       godz. 9.30 klasy: 3a, 4b, 5a, 6, 8b

       godz.10.00: 2a, 2b, 2c, 7a, 8a,

       godz.10.30: 3b, 4a, 7b

       1 września zebrania wychowawców klas z Rodzicami w szkole 

       godz. 17.00 klasy: 1a, 1b, 2b, 2 c, 3a

       godz.18.00 klasy: 2a, 3b, 4a, 4b

       1 września godz. 17.00 zebrania wychowawców klas 5-8 z Rodzicami na platformie Microsoft Teams.

       Kochani Rodzice, szkoła jest żywym organizmem:) i w razie potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian będę informowała Państwa na bieżąco.

       Czekamy na Was z uśmiechem 1 września, do zobaczenia!

        

     • Godziny pracy szkoły
      • Godziny pracy szkoły

       Od 01. 07. 2021 r. do 20.08.2021 r. SZKOŁA JEST CZYNNA od 8.00 do 14.00

       W trakcie wakacji odbędzie się tradycyjne sprzątanie i dezynfekowanie szatni. Proszę o zabranie wszystkich rzeczy pozostawionych w szatni do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek).

       Ubrania będą do odbioru w specjalnym pudle w szatni do dnia 16.07.2021 r. do godz. 14.00 (piątek). Po upływie tego terminu wszystkie rzeczy nieodebrane zostaną usunięte ze szkoły.

     • Organizacja pracy szkoły od 21 do 25 czerwca
      • Organizacja pracy szkoły od 21 do 25 czerwca

       Zakończenie roku szkolnego

       Organizacja pracy szkoły od 21 do 25 czerwca

       Koniec roku szkolnego odbędzie się zgodnie z zasadami obostrzeń sanitarnych i będą to wyłącznie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami w klasach bez obecności Rodziców.

       Zakończenie roku szkolnego dla klas: 

       I – IIIA, IVA, IVB odbędzie się o godzinie 9.00, 

       IIIB o godzinie 10.00 

       dla klas V – VIII o godzinie 10.30.

       W trakcie wakacji odbędzie się tradycyjne sprzątanie i dezynfekowanie szatni. Proszę o zabranie wszystkich rzeczy pozostawionych w szatni do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek).

       Ubrania będą do odbioru w specjalnym pudle w szatni do dnia 16.07.2021 r. (piątek). Po upływie tego terminu wszystkie rzeczy nieodebrane zostaną usunięte ze szkoły.

     • Nauczanie j. polskiego
      • Nauczanie j. polskiego

       W związku ze zmianą organizacji nauczania języka polskiego w naszej szkole (p. Magdalena Chalcarz wraca w swoje rodzinne strony) od roku szkolnego 2021/2022 uprzejmie informuję, że klasy VII i VIII corocznie będzie prowadzić Pani Agnieszka Dębska, a klasy IV, V, VI Panie polonistki Kamilla Jaszczak i Sylwia Sarzyńska.

        W związku z tym przekazuję, że w roku szkolnym 2021/2022:

       - Klasę IV a, IV b – będzie prowadzić p. Sylwia Sarzyńska – nowy nauczyciel

       - Klasę V a, V b, VI  – będzie prowadzić p. Kamilla Jaszczak

       - Klasę VII a, VII b, VIII a, VIII b – będzie prowadzić p. Agnieszka Dębska

     • Kajaki dla kl 6,7 i 8
      • Kajaki dla kl 6,7 i 8

       Ze względu na obostrzenia epidemiczne obowiązujące na krytych pływalniach nie możemy realizować piątkowych lekcji basenowych w klasach szóstych, siódmych i ósmych. W zamian za to organizujemy zajęcia kajakowe w Kolejowym  Klubie Wodnym (ul. Księcia Józefa 24 a) wg następującego harmonogramu:
       terminy 11 i 18 czerwca
       - klasy 7 b, 8 a, 8 b – lekcje do 10.50; zajęcia w klubie od 11.30 do 13.00; powrót do szkoły około 13.30; opieka P. Łoza i E. Wietrak, szkoła zapewnia transport autokarowy w obie strony,

       - klasy 6a, 6 b, 7 a  – lekcje do 12.50; zajęcia w klubie od 13.30 – 15.00; powrót do szkoły około 15.30; opieka A. Ormiański i P. Ślosarczyk.Szkoła zapewnia transport autokarowy tylko na zajęcia, powrót nastąpi pieszo.
        

     • Przełożone spotkanie
      • Przełożone spotkanie

       Uprzejmie informuję, że w związku z nieobecnością w tym tygodniu p. Bartosza Szczapa spotkanie z wychowawcą klas IV A zostaje przełożone na wtorek 8 czerwca na godz. 17:00 – 17:20.

       Możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z Panem Bartoszem Szczapem będzie możliwe 8 czerwca o godz. 17:20 – 19:30 poprzez stronę

       Link do zapisu będzie dostępny od poniedziałku 7 czerwca od godz. 8:00.

     • Spotkanie z nauczycielami
      • Spotkanie z nauczycielami

       Zapraszam Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas IV  - VII  które odbędzie się online w środę 2 czerwca o godz. 17.00 – 17.20 na platformie Microsoft Teams.

       Wychowawcy klas I – III będą się umawiać z Rodzicami na indywidualne spotkania.

       Nauczyciele przedmiotowi w tym dniu będą dostępni w godzinach od 17.00 do 19.00.

       Na 10-minutowe spotkania z nauczycielami przedmiotowymi można zapisywać się od poniedziałku 31 maja od godziny 12.00 do środy 2 czerwca do godziny 15.00 TU

       Umówieni Rodzice będą zapraszani na spotkanie online przez nauczyciela, z którym są umówieni.

     • TRYB NAUKI HYBRYDOWY 17.05 – 24.05
      • TRYB NAUKI HYBRYDOWY 17.05 – 24.05

       • 17, 18, 19 maja (poniedziałek, wtorek, środa) – zajęcia stacjonarne w szkole dla klas 4 a, 4 b, 5;
       • 17, 18, 19, 20 maja – zajęcia stacjonarne dla klas 8 a i 8 b;
       • 20, 21, 24 maja (czwartek, piątek, poniedziałek) – zajęcia stacjonarne w szkole dla klas 6 a, 6 b, 7 a, 7 b;
       • 25, 26, 27 maja – egzaminy ósmoklasisty:

       klasy 4 – 7 będą przebywały poza budynkiem szkoły na wycieczkach zorganizowanych przez wychowawców klas;

       klasy 1 – 3 odbywają zajęcia stacjonarne w budynku szkoły;

       • 28 maja wszystkie klasy 4 – 8 powracają do zajęć stacjonarnych w szkole.
     • TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ
      • TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

       Po wielu miesiącach zdalnej edukacji nareszcie wracamy do szkoły. Po niezwykle obciążającym nas wszystkich okresie wracamy do zajęć szkolnych w formie hybrydowej od 17 maja, a od 28 maja (piątek) zajęcia dla wszystkich klas zgodnie z harmonogramem i w trybie stacjonarnym. Kwestie dotyczące organizacji zajęć zawarte są w załączniku.

            Jako dyrektor szkoły zdaję sobie sprawę, że przejście z nauki zdalnej do stacjonarnej będzie dla nas wszystkich dużym wyzwaniem ponieważ wrócimy inni, wrócimy więc do innej szkoły. Jedni wrócą z entuzjazmem i ucieszą się widokiem koleżanek i kolegów. Innym towarzyszyć mogą ambiwalentne uczucia – mieszanina radości i niepokoju powodowanego zmianą w tym, co przez ostatnie

       miesiące stało się pandemiczną rutyną.  Przed nami projektowanie środowiska uczenia się dostosowanego do zmienionych okoliczności. Zdajemy sobie sprawę, że efektywne funkcjonowanie w szkole nie jest możliwe bez odbudowania poczucia bezpieczeństwa. W centrum naszej troski stawiamy dobro i potrzeby Ucznia oraz Nauczyciela, odbudowanie relacji rówieśniczych w grupie i przynależności do klasowej i szkolnej wspólnoty.  Dlatego w najbliższym czasie będziemy skupiać się na relacjach,  chcemy tak dostosować metody nauczania i oceniania aby stopniowo wprowadzać uczniów i uczennice do poznawania treści przedmiotowych. W związku z tym nasi nauczyciele nie będą  koncentrować się po powrocie na nadrabianiu zaległości, nadganianiu straconego czasu, uzupełnianiu brakujących ocen,

       czy weryfikowaniu kto ściągał na zdalnych klasówkach. Ten okres zostawiamy za sobą  i ruszamy z optymizmem do przodu.

       W gronie pedagogicznym już od dłuższego czasu bardzo dużo rozmawiamy na temat powrotu uczniów do szkoły i jednego jesteśmy pewni- chcemy zbudować dla dzieci warunki spokojnego, opartego na odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i relacji społecznych, spędzenia tych ostatnich w tym roku szkolnym tygodni nauki.

              Po spotkaniu Rady Pedagogicznej podjęliśmy decyzję, że w najbliższych tygodniach skupimy się na rozeznaniu wśród uczniów czego

       oczekują od szkoły po powrocie, jakie tematy były dla nich trudne co wymagałoby powtórzenia. Nauczyciele będą realizować tematy edukacyjne na zajęciach w formie projektowej, pracy w parach,  grupach czy wyjść w teren.

       Ustaliliśmy, że czas powrotu do końca roku szkolnego odbędzie się  bez sprawdzianów, kartkówek oraz ocen niedostatecznych. Nauczyciele wraz z uczniami skupiać się będą na metodach pracy zwiększających  aktywność uczniów i uczennic oraz wsłuchiwać się w ich głos  odnośnie potrzeb związanych z powrotem.  Zdajemy sobie sprawę, że odbudowanie merytoryczne będzie długotrwałym procesem. Aby ono nastąpiło, w pierwszej kolejności stawiamy na zadbanie o stan emocjonalny i psychiczny dzieci aby znowu z radością chciały przychodzić do szkoły. To jest nasz priorytet na ten ostatni miesiąc pobytu w szkole. Również koniec roku i klasyfikacja będzie

       inna niż do tej pory, proszę zaufać nauczycielom, którzy  na bieżąco rozpoznają postępy dzieci. Mam prośbę do Państwa, aby nie naciskać na siłę na dzieci w kwestii poprawianie ocen, oczywiście taka możliwość będzie otwarta dla uczniów ale niech pozostanie ona ich własnym wyborem.

            Państwa prosimy o wyrozumiałość i zaufanie.
        

       TERMINY ZWIĄZANE  Z KLASYFIKACJĄ KOŃCOWOROCZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       do 14 maja – podanie ocen niedostatecznych i braku możliwości klasyfikacji;

       25 - 27 maja – egzamin ósmoklasisty;

       2 czerwca – spotkanie z rodzicami;

       4 czerwca  – wystawienie ocen końcoworocznych dla kl. 4-8;

       11 czerwca  - Rada  Klasyfikacyjna dla klas 1 – 3;

       18 czerwca – Rada Klasyfikacyjna dla klas 4 – 8;

       21 - 24 czerwca – dni projektowe dla klas 4 - 8;

       25 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

     • Zajęcie na basenie
      • Zajęcie na basenie

       4 maja ponownie rozpoczynamy zajęcia nauki i doskonalenia pływania na basenie w Piekarach.
       Przypominam harmonogram wyjazdów:

       - kl. 1 a i 1 b 11.30-12.15 (wyjazd spod szkoły 10.45, przyjazd 13.30)

       - kl. 1 c i 2 a 12.15-13.00  (wyjazd spod szkoły 11.30, przyjazd 14.15)

       - kl. 2 b, 3 a i 3 b 13.00 – 13.45 (wyjazd spod szkoły 12.30, przyjazd 15.00)

       W związku z koniecznością przestrzegania zasad epidemiologicznych obwiązują następujące wytyczne:

       - w czasie przejazdu autobusem obowiązuje noszenie maseczki,

       - na terenie basenu (z wyłączeniem niecki pływalni) obowiązuje noszenie maseczki,

       - uczniowie zobowiązani są do posiadania worka na buty,

       - konieczne jest dezynfekowanie rąk,

       - wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie czepka pływackiego, a dla chłopców kąpielówek.

       W czasie zajęć na basenie będą przebywały tylko i wyłącznie dzieci z naszej szkoły.

     • Wykład z doradztwa zawodowego
      • Wykład z doradztwa zawodowego

       Mając na uwadze zbliżający się czas decyzji związanej z wyborem przez uczniów szkoły ponadpodstawowej chcemy przybliżyć Państwu proces rekrutacji. Dyrekcja szkoły bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej dla Państwa dzieci. Wykład poprowadzi specjalista od doradztwa zawodowego, który podczas spotkania będzie również odpowiadał na pytania ze strony rodziców.  

       Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 21 kwietnia (środa) o godzinie 18.00.

     • Zawieszone konsultacje
      • Zawieszone konsultacje

       Ze względu na sytuację epidemiczną i wprowadzeniem nauki zdalnej dla wszystkich klas na terenie całej Polski informujemy, że do 9 kwietnia wstrzymujemy konsultację dla uczniów klas VIII na terenie szkoły.

       Jeśli będzie to możliwe powrócimy do nich po tym terminie. Będziemy Państwa o tym informować po świętach.

       Od najbliższego poniedziałku uczniowie kl. VIII będą mieli zdalne nauczanie według normalnego podziału godzin, a nie zmienionego na czas konsultacji we wtorki i piątki.

     • Nauka zdalna
      • Nauka zdalna

       Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie,

       od poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia przechodzimy w klasach 1-3 na zdalne nauczanie. Mamy nadzieję, że będzie to tylko ten krótki okres. Na prośbę Rodziców, aby ograniczyć czas spędzany przed komputerem zawieszamy zajęcia tj.: rytmika, religia (kl. I, II), wf, plastyka. W godzinach tych zajęć dzieci będą miały czas wolny:). W klasie III zajęcia religii online będą się odbywały w związku z przygotowywaniem uczniów do Komunii Świętej. Na dzień dzisiejszy z informacji podanych w mediach po świętach dla klas 1-3 ma być uruchomiona nauka w systemie hybrydowym. Chciałam Państwa poinformować, że nasze dzieci wszystkich klas 1-3 wrócą wtedy do nauki stacjonarnej bez konieczności systemu naprzemiennego, gdyż szkoła bez uczniów klas 4-8 może w bezpieczny sposób zabezpieczyć pobyt dzieci w szkole rozdzielając klasy 1,2,3 na poszczególnych piętrach szkoły. Wiemy jak niezastąpiony jest bezpośredni kontakt z rówieśnikami i nauczycielami w klasach początkowych.

       Napiszę w tej sprawie do Państwa zaraz po świętach, gdy ukażą się stosowne wytyczne.

       Dla dzieci korzystających z pomocy psychologicznej oraz logopedycznej jest możliwość zorganizowania zajęć zarówno w formie online jak i na terenie szkoły. Bardzo proszę o informację do sekretariatu, bądź bezpośrednio maila do osoby pracującej z dzieckiem.

       Sekretariat szkoły w tym czasie czynny jest w godz.8-14.

     • Narty biegowe dla kl.6
      • Narty biegowe dla kl.6

       Ze względu na brak możliwości realizacji regularnych lekcji WF organizujemy dla uczniów klas 6 a, 6 b kolejny wyjazd sportowy. Będziemy propagować now dyscyplinę sportu zimowego – narty biegowe.

       PLAN DZIAŁANIA:

       • data wyjazdu – poniedziałek 22 marca 2021 r.,
       • miejsce zajęć – Centru Narciarstwa Biegowego – Klikuszowa,
       • wyjazd spod szkoły – 8.00,
       • przyjazd do szkoły – 15.00,
       • wymagany strój sportowy:

       -  spodnie narciarskie,

       -  lekka kurtka,

       -  szalik,

       -  czapka,

       -  2 pary rękawiczek,

       -   mały plecaczek z prowiantem,

       • można zabrać ze sobą „jabłuszka lub sanki”,

       Szkoła zapewnia:

       -  opłatę za trasę treningową,

       -  wypożyczenie kompletu sprzętu do biegania,

       -  obsługę instruktorską,

       -  posiłek regeneracyjny (gorącą herbatę i drożdżówkę),

       - opłatę za transport,

       -  opiekę – wychowawcy klas.

        

     • Jednodniowy wyjazd kl. II, III
      • Jednodniowy wyjazd kl. II, III

       W związku bardzo pozytywnym odbiorem organizacji jednodniowych wyjazdów na stok i prośbami od Państwa o kolejne informuję, że w związku z piękną aurą w tym tygodniu odbędą się kolejne wyjazdy.

       W środę 17 marca wyjeżdża klasa II, a w czwartek 18 marca wyjeżdża klasa III. Pojedziemy na stok do Białki Tatrzańskiej, gdzie obecnie panują zdecydowanie lepsze warunki.

       Ze względu na odległość wyjazd spod szkoły będzie o godz. 8.00 (zbiórka 7:50), a powrót o godz. 17.00.

       Prosimy o potwierdzenie wyjazdu dziecka ostatecznie do jutra tj. wtorku 16 marca do godz. 12.00.

       Kwota wyjazdu liczona zupełnie po kosztach wynosi 150 złotych i zostanie potrącona z wpłaconej 500 zł zaliczki.

       Rodzice, którzy odebrali zaliczkę proszeni są o wpłatę 150 złotych do jutra – 16 marca do godziny 15:00.

       Dzieci, które nie jadą na stok, będą miały zajęcia w szkole analogicznie jak w zeszłym tygodniu.

     • Narty biegowe kl. VII
      • Narty biegowe kl. VII

       Ze względu na brak możliwości realizacji regularnych lekcji WF organizujemy dla uczniów klas 7 a, 7 b wyjazd sportowy. Będziemy propagować nową dyscyplinę sportu zimowego – narty biegowe.

       PLAN DZIAŁANIA:

       • data wyjazdu – 10 marca 2021 r.,
       • miejsce zajęć – Centru Narciarstwa Biegowego – Klikuszowa,
       • wyjazd spod szkoły – 8.00,
       • przyjazd do szkoły – 15.00,
       • wymagany strój sportowy:

       -  spodnie narciarskie,

       -  lekka kurtka,

       -  szalik,

       -  czapka,

       -  2 pary rękawiczek,

       -   mały plecaczek z prowiantem,

       • można zabrać ze sobą „jabłuszka lub sanki”,

       Szkoła zapewnia:

       -  opłatę za trasę treningową,

       -  wypożyczenie kompletu sprzętu do biegania,

       -  obsługę instruktorską,

       -  posiłek regeneracyjny (gorącą herbatę i drożdżówkę),

       -  opiekę,

       -  pkrycie kosztów wynajmu autokaru.

        

     • Jednodniowy wyjazd kl. III
      • Jednodniowy wyjazd kl. III

       Wyjeżdżamy na stok Koziniec-Ski Czarna Góra, gdzie nie brakuje śniegu.

       Wyjazd dla klasy III a, III b odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 r. Zbiórka pod szkołą o godz. 7: 50, wyjazd o godz. 8:00, powrót o godz. 17:00.

       Koszt wyjazdu wynosi 150 zł, który obejmuje transport, opiekę instruktorów, karnet.

       Dzieci będą mieć również zapewnioną ciepłą herbatę oraz drożdżówkę. Dzieci mogą zabrać ze sobą kieszonkowe na drobne przyjemności.

       Proszę o zabranie ze sobą sprzętu narciarskiego, kasku, rękawic, kijków. Będzie również możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu.

       Proszę o ostateczne potwierdzenie udziału dziecka w wyjeździe szkoleniowym do poniedziałku 8 marca 2021 r.  

       Kwota powyższa będzie pobrana z zaliczki, którą Państwo zdeponowali w sekretariacie szkoły.

       Ci z Państwa, którzy odebrali wpłaconą zaliczkę proszę o wpłatę w gotówce do sekretariatu szkoły kwoty 150 zł.

     • Jednodniowy wyjazd kl. II
      • Jednodniowy wyjazd kl. II

       Wyjeżdżamy na stok Koziniec-Ski Czarna Góra, gdzie nie brakuje śniegu.

       Wyjazd dla klasy II a, II b odbędzie się w środę 10 marca 2021 r. Zbiórka pod szkołą o godz. 7: 50, wyjazd o godz. 8:00, powrót o godz. 17:00.

       Koszt wyjazdu wynosi 150 zł, który obejmuje transport, opiekę instruktorów, karnet.

       Dzieci będą mieć również zapewnioną ciepłą herbatę oraz drożdżówkę. Dzieci mogą zabrać ze sobą kieszonkowe na drobne przyjemności.

       Proszę o zabranie ze sobą sprzętu narciarskiego, kasku, rękawic, kijków. Będzie również możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu.

       Proszę o ostateczne potwierdzenie udziału dziecka w wyjeździe szkoleniowym do poniedziałku 8 marca 2021 r.  

       Kwota powyższa będzie pobrana z zaliczki, którą Państwo zdeponowali w sekretariacie szkoły.

       Ci z Państwa, którzy odebrali wpłaconą zaliczkę proszę o wpłatę w gotówce do sekretariatu szkoły kwoty 150 zł.

     • Dodatkowy dzień nauki we wtorek
      • Dodatkowy dzień nauki we wtorek

       Mając na uwadze jakość nauczania i konieczność przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, wprowadzamy wtorek jako dzień lekcji stacjonarnych w szkole.

       Zajęcia będą się odbywały w ramach konsultacji dla uczniów od 8.15 – 15.00, jednoczesnie informuję, że lekcje j. angielskiego i WF w poniedziałek ulegają likwidacji.

       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 marca 2021 r.

       Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć dla obydwu klas

       Lekcja Wos-u dla 8 B obywa się w poniedziałek 14.05-14.50.

     • Narty biegowe - wyjazd
      • Narty biegowe - wyjazd

       Ze względu na brak możliwości realizacji regularnych lekcji WF organizujemy dla uczniów klas 4a, 4b, 5 kolejny wyjazd sportowy. Będziemy propagować nową dyscyplinę sportu zimowego – narty biegowe.

       PLAN DZIAŁANIA:

       • data wyjazdu – 5 marca 2021 r.,
       • miejsce zajęć – Centru Narciarstwa Biegowego – Klikuszowa,
       • wyjazd spod szkoły – 8.00,
       • przyjazd do szkoły – 15.00,
       • wymagany strój sportowy:

       -  spodnie narciarskie,

       -  lekka kurtka,

       -  szalik,

       -  czapka,

       -  2 pary rękawiczek,

       -   mały plecaczek z prowiantem,

       • można zabrać ze sobą „jabłuszka lub sanki”.

       Szkoła zapewnia:

       -  opłatę za trasę treningową,

       -  wypożyczenie kompletu sprzętu do biegania,

       -  obsługę instruktorską,

       - koszt wynajmu autokaru,

       -  posiłek regeneracyjny (gorącą herbatę i drożdżówkę),

       -  opiekę - Patrycja Ślosarczyk, Adam Ormiański, wychowawcy klas.

        

     • Osiągnięcia naszych uczniów
      • Osiągnięcia naszych uczniów

       Lena Borys, uczennica klasy 3 została laureatką konkursu plastycznego MY ADVENTURE WITH ENGLISH adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego.

       Pola Kołomańska, uczennica klasy 3 i Kaja Kołomańska, uczennica klasy 1- zostały laureatkami konkursu wokalnego MY ADVENTURE WITH ENGLISH adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego 

     • Biała Szkoła 2020
      • Biała Szkoła 2020

       Nowa galeria Biała Szkoła 2020 została dodana do albumu fotograficznego

       Klasy 2,3,4. Kulig z ogniami sztucznymi, zabawa w śnieżne kule, jazda na nartach i desce. Zajęcia wokalno- taneczne oraz plastyczne, konkurs tańca góralskiego, konkurs wokalny, wspólne tańce, zajęcia z zespołem góralskim, Atma Szymanowskiego w Zakopanem, rekolekcje.

     • Zajęcia na pływalni
      • Zajęcia na pływalni

       16 lutego ponownie rozpoczynamy zajęcia nauki i doskonalenia pływania na basenie w Piekarach. Przypominam harmonogram wyjazdów:

       - kl. 1 a i 1 b 11.30-12.15 (wyjazd spod szkoły 10.45, przyjazd 13.30)

       - kl. 1 c i 2 a 12.15-13.00  (wyjazd spod szkoły 11.30, przyjazd 14.15)

       - kl. 2 b, 3 a i 3 b 13.00 – 13.45 (wyjazd spod szkoły 12.30, przyjazd 15.00)

        

       W związku z koniecznością przestrzegania zasad epidemiologicznych obwiązują następujące wytyczne:

       - w czasie przejazdu autobusem obowiązuje noszenie maseczki,

       - na terenie basenu (z wyłączeniem niecki pływalni) obowiązuje noszenie maseczki,

       - uczniowie zobowiązani są do posiadania worka na buty,

       - konieczne jest dezynfekowanie rąk,

       - wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie czepka pływackiego, a dla chłopców kąpielówek.

        

       W czasie zajęć na basenie będą przebywały tylko i wyłącznie dzieci z naszej szkoły.

     • Spotkanie z nauczycielami kl IV-VIII
      • Spotkanie z nauczycielami kl IV-VIII

       zapraszam Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas IV  - VIII,  które odbędzie się online w środę 17 lutego o godz. 17.00 – 17.30 na platformie Microsoft Teams.

       Nauczyciele przedmiotowi będą dostępni w godzinach od 17.30 do 19.30.

       Na 10-minutowe spotkania z nauczycielami można zapisywać się od poniedziałku 15 lutego od godziny 16.00 do środy 17 listopada do godziny 15.00 przez stronę.

       Umówieni Rodzice będą zapraszani na spotkanie online przez nauczyciela, z którym są umówieni.

     • Spotkanie z nauczycielami kl I-III
      • Spotkanie z nauczycielami kl I-III

       Zapraszam Rodziców na spotkanie z nauczycielami przedmiotowymi na platformie Microsoft Teams.

       Nauczyciele przedmiotowi będą dostępni w środę 17 lutego godzinach od 17.30 do 19.30.

       Wychowawcy kl. I – III rozesłali już Państwu oceny opisowe Uczniów wraz z informacją o umawianiu się na rozmowy indywidualne. 

       Na 10-minutowe spotkania z nauczycielami można zapisywać się od poniedziałku 15 lutego od godziny 16.00 do środy 17 listopada do godziny 15.00 przez stronę

        Umówieni Rodzice będą zapraszani na spotkanie online przez nauczyciela, z którym są umówieni.

        

     • Biała szkoła dla kla 2 i 3
      • Biała szkoła dla kla 2 i 3

       Szanowni Państwo,

       ponieważ otworzyła się możliwość organizacji wyjazdów sportowych, zostały otwarte stoki narciarskie pomyśleliśmy o organizacji dla klas 2-3 wyjazdu dzieci na białą szkołę zorganizowaną przez nasz uczniowski klub sportowy Salwator. Pod tym linkiem znajdą Państwo informację dotyczącą wyjazdu dzieci do Bukowiny Tatrzańskiej. Proszę również o wypełnienie karty informacyjnej uczestnika obozu. Wpłatę za białą szkołę należy dokonać w 2 ratach: pierwsza do sekretariatu szkoły zaliczkę w kwocie 500 zł do 15 lutego. Pozostałą kwotę 1 100 zł przelewem do 19 lutego na konto Uczniowskiego Klubu Sportowego Salwator:

       WBK 78 1090 2053 0000 0001 1488 5222

       W przypadku rezygnacji z wyjazdu w ostatniej chwili, szkoła pobiera opłatę za koszty stałe 250 zł.

       Obóz zostanie zorganizowany przy minimum 70% chętnych z wszystkich klas. Obozy organizowane przez szkołę są obowiązkowe. Z uwagi na wyjątkową sytuację w przypadku gdy rodzice nie zdecydują się posłać dziecka na wyjazd, na terenie szkoły zorganizujemy zajęcia z wychowawcami.

     • Zebranie z rodzicami
      • Zebranie z rodzicami

       W związku z powrotem do szkoły po dłuższej nieobecności na tą chwilę planowane na środę 20 stycznia 2021 r. w harmonogramie uroczystości zebranie z rodzicami zostaje przełożone na inny termin.

       O szczegółach poinformujemy Państwa na początku lutego.

     • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od 18.01
      • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od 18.01

       1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:

          Poniedziałek 8:15-15:00

          Wtorek 8:15-11:10

          Środa 8:15- 15:00

          Czwartek 8:15-11:10

          Piątek 8:15 – 15:00

       2. Czytelnicy wchodząc do biblioteki powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz powinni zdezynfekować ręce.

       3. Czytelnicy powinni zachować bezpieczną odległość od innych.

       4. Jeśli w bibliotece przebywa już czytelnik, pozostali powinni poczekać na korytarzu.

       5. Książki oraz inne materiały podaje i wypożycza wyłącznie bibliotekarz.

       6. Jeśli czytelnik chce tylko oddać książkę może ją zostawić (opisaną imieniem i nazwiskiem) w pudle, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.

       7. Brak możliwości korzystania z czytelni.

       8. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji książki przez dziennik elektroniczny.

     • Próbny egzamin z operonem
      • Próbny egzamin z operonem

       W dniach 18 grudnia, 21 grudnia oraz 22 grudnia odbędzie się w szkole próbny egzamin z operonem. 

       18 grudnia jest egzamin z języka polskiego, 21 grudnia z matematyki, 22 grudnia egzamin z języka angielskiego.

       • w każdym dniu egzaminacyjnym proszę o przybycie do szkoły o godzinie 8.30;
       • każdy uczeń powinien obowiązkowo posiadać maseczkę ochronną;
       • komunikat dotyczący przyborów:

       każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem;

       • ze względu na długi czas trwania egzaminów proszę o zaopatrzenie się w suchy prowiant i napoje.
     • Próbny egzamin z OPERONEM
      • Próbny egzamin z OPERONEM

       W  terminie od 18 do 22 grudnia 2020 r. w budynku szkoły zostanie przeprowadzony próbny egzamin z OPERONEM. Harmonogram przebiegu egzaminu  przedstawiam poniżej:

       18, 21, 22 grudnia wszystkie lekcje on-line są odwołane, uczniowie po skończonym egzaminie udają się do domu.

     • Nauczanie zdalne kl 4-8
      • Nauczanie zdalne kl 4-8

       Szanowni Państwo,

       od poniedziałku, 9 listopada br. do końca listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III oraz przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbierając dzisiaj swoje skarby proszę o zabranie pudełek z wszystkimi podręcznikami dzieci.

       Organizując pracę zdalną aby nie przeciążać dzieci długotrwałym przebywaniem przed komputerem dokonaliśmy kilku zmian: 

       Dzieci pracują według planu lekcji aktualnym na discordzie. 

       KLASY 4 – 8

       ·         lekcje techniki nie będą prowadzone,

       ·         lekcje muzyki i plastyki w klasach 6,7 nie będą prowadzone,

       ·         lekcje religii w klasach 6,7,8 nie będą prowadzone,

       ·         lekcje wf- u i fitnessu będą prowadzone w trybie online w wymiarze 30 minut,

       ·         lekcje etyki, koła zainteresowań z matematyki, chemii, historii, języka hiszpańskiego i niemieckiego są prowadzone w systemie online.

       W przypadku zawieszonych zajęć z techniki, muzyki, plastyki i religii nauczyciele są zobowiązani do przesyłania zadań do  samodzielnej realizacji.

       Dla uczniów, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, po indywidualnym kontakcie ustalimy możliwość organizacji opieki świetlicowej na terenie szkoły.

        W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Proszę w tej sprawie o bezpośredni kontakt z nauczycielem.

       Została wprowadzona  możliwość przeprowadzenia olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.  Dotyczy to konkursów, w których tytuły laureata i finalisty nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji. O terminach będziemy Państwa informować niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Kuratorium. 

       Sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8-15

     • Nauczanie zdalne od 9 listopada kl. I – III
      • Nauczanie zdalne od 9 listopada kl. I – III

       Szanowni Państwo,

       od poniedziałku, 9 listopada br. do końca listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III oraz przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbierając dzisiaj swoje skarby proszę o zabranie pudełek z wszystkimi podręcznikami dzieci.

       Organizując pracę zdalną, aby nie przeciążać dzieci długotrwałym przebywaniem przed komputerem dokonaliśmy kilku zmian: 

       Dzieci pracują według planu lekcji aktualnym na discordzie. 

       KLASY 1 – 3

       ·         wszystkie lekcje obowiązkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem basenu,

       ·         wprowadzamy możliwość konsultacji lub pomocy w odrabianiu lekcji. Do każdej klasy została przypisana jedna nauczycielka, która będzie do dyspozycji uczniów codziennie w godzinach od 14.00 – 16.00:

       1 A – Katarzyna Osękowska,

       1 B – Monika Łatocha,

       1 C – Katarzyna Kałwak,

       2 A – Izabela Kubik (od czwartku - ponieważ prowadzi lekcje w zastępstwie za  E. Sąsiadek),

       2 B – Dorota Klimkowska,

       3 A – Kamila Kmak,

       3 B – Anna Frydrych,

       Anita Kwiatkowska udzieli pomocy przy odrabianiu zadań z języka angielskiego wyżej wymienionych godzinach.

       ·         online prowadzona będzie etyka

       Dla uczniów, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, po indywidualnym kontakcie ustalimy możliwość organizacji opieki świetlicowej na terenie szkoły.

        Sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8-15.

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8
      • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8

       Szanowni Państwo,

       w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wprowadzeniem zdalnego nauczania dla kl. od 4 do 8 przedstawiamy zmiany w organizacji zajęć szkolnych. Zmiany organizacyjne są podyktowane trudną sytuacją epidemiczną i licznymi nieobecnościami nauczycieli:

       • zajęcia wf-u, fitnessu i basenu dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • zajęcia z techniki dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • w klasach 7 i 8 odwołane są lekcje religii i muzyki,
       • koła zainteresowań mogą być prowadzone po uzgodnieniu z nauczycielem.

       Nauczyciele wf-u, fitnessu, techniki, religii i muzyki są oddelegowani do pełnienia bieżących zastępstw oraz pracy w świetlicy szkolnej.

     • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII
      • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII

       Szanowni Państwo,

       Dzisiaj Rząd podjął decyzję o nauczaniu zdalnym uczniów klasy IV – VIII.

       W związku z powyższym od poniedziałku 26 października przechodzimy na nauczanie zdalne w tych klasach. Uczniowie zostali już poinformowani o konieczności zabrania dziś ze szkoły podręczników i zeszytów.

       Szkoła korzysta z najlepszego możliwego przekazu internetu tj. światłowodu. Oczywiście i w takich sytuacjach zdarzają się problemy techniczne wynikające z możliwości zarówno nadawcy jak i odbiorcy. System discord, na którym szkoła prowadzi zajęcia zdalnie posiada zbieżne funkcje i możliwości jak Microsoft Teams. W obu systemach jest podział na odrębne grupy, klasy. W discordzie jak również z Microsoft Teams jest możliwość udostępniania plików, dokumentów tekstowych oraz graficznych. System discord jest znany Dzieciom, jest w przeciwieństwie do Microsoft Teams intuicyjny dzięki czemu wykluczony jest okres przejściowy wymagany do przeszkolenia pracowników i Uczniów. Jedyną funkcją, która w obecnej formie discorda nie jest możliwa to praca nad jednym dokumentem wspólnie w trakcie zajęć, która nie jest wykorzystywana w trakcie lekcji. Grupa naszych nauczycieli: językowcy, pan informatyk, matematyk, chemik, muzyk pracują również w innych miejscach, szkołach i uczelniach i korzystają z różnych platform, między innymi Microsoft Teams, Zoom. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zgłaszane są do nich  takie same problemy techniczne!

       W platformie discord, z której korzystamy zostały wprowadzone następujące usprawnienia: został dokupiony dodatkowy abonament, dzięki któremu jakość nadawania zwiększa się z podstawowych 64 KB/s do 386 KB/s. Zwiększony mamy także transfer plików do 50 MB na jeden plik.

       Szkoła pracuje nad dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi, wprowadziliśmy dodatkowe mikrofony w klasach i dodatkowe kamery skierowane na tablicę i nauczyciela, aby usprawnić przekaz informacji nauczyciela.

       Będziemy czujni i w stałym kontakcie z Państwem nadzorując jakość nauczania zdalnego.

     • Odwołane zajęcia
      • Odwołane zajęcia

       Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki są odwołane w dniach od 19.10.2020 do 27 października 2020 włącznie.

       Koło zainteresowań rękodzieło artystyczne jest odwołane w dniach od 20.10.2020 – 30 października 2020 włącznie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami
      • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami

       Szanowni Rodzice!

        

       pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 inny, nadal niepewny, ale najważniejsze, że razem! Po wprowadzeniu od najbliższej soboty strefy żółtej dla Krakowa przygotowaliśmy szkołę wg wytycznych MEN oraz Inspektora Sanitarnego. Do południa spotkają się tylko dzieci z wychowawcami i kolegami w klasach. Proszę pamiętać o stroju galowym szkolnym. Uczniowie otrzymają podręczniki, które zabiorą do domu w celu oprawienia. Wychowawcy klas 1-3 oraz 4 spotkają się w tym dniu po południu z rodzicami w klasach według poniższego harmonogramu. Spotkania wychowawców klas 5-8 odbędą się 1 września o godz. 17.00 w formie zdalnej na dotychczasowej platformie discord. Nowi uczniowie otrzymają instrukcję do zalogowania się w poniedziałek.

       Pragnę poinformować, że 2 września rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w razie takiej konieczności w formie hybrydowej, bądź zdalnej. Decyzję o zmianie trybu nauczania  podejmuje dyrektor szkoły jednakże tylko i wyłącznie! po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w trakcie wejścia do szkoły, podczas całego pobytu w szkole poza pobytem w sali na lekcji przebywają w maseczkach bądź przyłbicach. Proszę o zabezpieczenie dla dzieci stosownego nakrycia ust i nosa. Ograniczamy wejście Rodziców do szkoły. Odprowadzacie Państwo dzieci do szklanych drzwi przy portierni. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie. W wyjątkowych przypadkach rodzic, który wchodzi do szkoły ma obowiązek posiadać zakrycie ust i nosa oraz zdezynfekować ręce. 

       Informuję, że na świetlicy szkolnej dzieci są zobowiązane do noszenia maseczek, gdyż są połączone w grupach międzyklasowych. Uprzejmie proszę, aby w miarę możliwości odbierać dzieci ze szkoły po zakończeniu zajęć obowiązkowych i kół zainteresowań. 

       W załączniku otrzymujecie Państwo wszystkie wymagane zgody do podpisania (proszę o ich wypełnienie i zwrot do opisanego pudełka znajdującego się przy portierni szkolnej), wykaz kół zainteresowań (zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym kole proszę o przesłanie drogą mailową do sekretariatu do czwartku tj. 3 września) oraz obowiązujący plan lekcji. Koła zainteresowań ruszają od 7 września. 

       Kochani Rodzice, szkoła jest żywym organizmem:) i w razie potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian będę informowała Państwa na bieżąco.

       1 września rozpoczęcie roku szkolnego

       godz. 9.00 klasy: 1a, 1b 2b

       godz. 9.30 klasy: 3a, 4b, 5, 6a, 8b

       godz.10.00: 1c, 2a, 8a, 7a

       godz.10.30: 3b, 4a, 7b, 6b

       1 września zebrania wychowawców klas z Rodzicami w szkole 

       godz. 17.00 klasy: 1a, 1b, 2b, 4b

       godz.18.00 klasy: 1c, 2a, 3b, 4a 

       1 września godz. 17.00 zebrania wychowawców klas 3a, 5-8 z Rodzicami na platformie discord.

     • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw
      • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

       Szanowni Państwo,

       Poniżej informacją dot. organizacji zakończenia roku szkolnego.

        

       • dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem  a wyprowadzane są przez wychowawców wyjściem obok sali gimnastycznej  
       • Rodzice odbierają dzieci na podwórku przed klasami 1-3, przestrzeń pozwala Państwu na zachowanie bezpiecznej odległości:)
       • dzieci wchodzą na teren szkoły w maseczkach, gdyż bardzo trudno będzie zachowanie odległości 1,5 metra,
       • do dnia 10 lipca odbieracie Państwo rzeczy z klas oraz szatni, po wyznaczonym terminie wszystko ze szkoły zostanie usunięte,
       • dziękuję za bardzo sprawne zwracanie książek do biblioteki jak i podręczników wypożyczonych dzieciom na rok szkolny. Proszę Rodziców którzy do dnia dzisiejszego nie oddali, pomimo upływu terminu o pilny zwrot do dnia jutrzejszego tj. czwartku do godz.10.

       Poniżej harmonogram godzin wydawania świadectw:

       Harmonogram odbioru świadectw dla klas:

       • 1a -  9.00 parter 
       • 1b -  9.30 parter
       • 2a - 10.00 parter
       • 2b-  10.30 parter
       • 3a-  11.00 parter
       • 3b-  11.30 parter
       • 4-    9.00  1 piętro 
       • 5a- 9.30   1 piętro   
       • 5b- 10.00 1 piętro 
       • 6a- 9.00  2 piętro
       • 6b- 9.30  2 piętro
       • 7a- 10.00  2 piętro 
       • 7b- 10.30  2 piętro 
       • 8a- 11.00  sala gimnastyczna
       • 8b- 12.00  sala gimnastyczna    

       Korzystając z okazji składam na Państwa ręce ogrom podziękowań za wspaniałą współpracę w tym wyjątkowym okresie. Mam nadzieję, że czas wakacji przyniesie uspokojenie sytuacji pandemii i 1 września spotkamy się wszyscy stęsknieni w budynku szkoły.

        

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Zwrot książek i podręczników do biblioteki
      • Zwrot książek i podręczników do biblioteki

       Zwrotu książek do biblioteki zapakowanych w foliową torbę i opisanych imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 16.00 do 19.06.2020.

       Zasady zwrotu podręczników .

       Harmonogram zwrotu:

       Klasa 1A, 1B oraz 4 i 7A, 7B NIE oddają podręczników do biblioteki szkolnej.

       Klasy 7A i 7B oddają JEDYNIE atlasy do anatomii i geografii.

       Decyzja ta wynika z tego, że te podręczniki były użytkowane już 3 lata, więc i tak są przeznaczone na makulaturę, a w tej sytuacji mogą się przydać uczniom.

       Klasy 8A i 8B zwracają podręczniki po egzaminach.

       Podręczniki po odbyciu 3-dniowej kwarantanny, zostaną ocenione w komisji bibliotekarz i wychowawca.

       Po sporządzeniu uwag, będą wówczas wysyłane do Państwa informacje o ewentualnym odkupieniu podręczników.

     • Zakończenie konkursu Szkoła z Pasją Pomagania 2019/2020
      • Zakończenie konkursu Szkoła z Pasją Pomagania 2019/2020

       Szanowni Państwo,

       W dniu dzisiejszym chcemy podsumować i zakończyć II edycję konkursu „Szkoła z Pasją Pomagania”. Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, Kadrze Pedagogicznej, Rodzicom oraz Uczniom za zaangażowanie w akcję oraz wsparcie okazane Podopiecznym Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

       Niestety, w tym roku nie mogliśmy podziękować Państwu osobiście, dlatego chcemy zaprosić do oglądnięcia wirtualnej wersji Gali, przygotowanej przez nasz zespół. Link do Gali

       Do podziękowań dołączamy certyfikat przyznany za udział w konkursie. Tym wyróżnieniem chcemy docenić wysiłek i serce włożone w realizowanie wraz z nami wszystkich akcji.

       Do niniejszego maila załączamy również skan listu ze słowami podziękowania od Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która po raz kolejny objęła nasz konkurs honorowym Patronatem.

       Informujemy również, że oryginały dokumentów dostarczone zostaną na adres Szkoły za pośrednictwem poczty.

       Pozdrawiamy serdecznie,

       Zespół Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

     • Nowoczesne technologie a nasze dzieci
      • Nowoczesne technologie a nasze dzieci

       Drodzy Rodzice,

       Mając na uwadze specyfikę obecnej sytuacji związanej z nauczaniem zdalnym, wnioski płynące z przeprowadzonej wśród dzieci ankiety oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, za zgodą wydawcy przekazujemy Państwu wydany przez Fundację Dolce Vita poradnik pt. Nowoczesne technologie a nasze dzieci. 

       Publikacja ta zawiera cenne wskazówki dla opiekunów dzieci w różnym wieku i skierowana jest do wszystkich Państwa - zarówno rodziców nastolatków jak i rodziców dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Znajdziecie w niej Państwo wiedzę dotyczącą tego jak wspierać swoje dzieci w tym, by korzystanie z internetu, było dla nich bezpieczne i na tyle zdrowe, na ile ono może być. Jest to temat szczególnie ważny i wymagający pochylenia się ze strony dorosłych w sytuacji, w której duża część aktywności szkolnej i pozaszkolnej uczniów przeniosła się do rzeczywistości on-line. Poradnik składa się z kilku części, z których każda zawiera wskazówki dotyczące wsparcia dzieci znajdujących się w różnym wieku i na innym etapie rozwoju. Zachęcamy do przejrzenia go, przeczytania i przemyślenia. Pamiętajmy, że korzystanie przez nasze dzieci z nowoczesnych technologii powinno, ale i może być bezpieczne. Wspólnymi siłami postarajmy się, by takie ono było.

     • Ogólnopolska konferencja
      • Ogólnopolska konferencja

       Już 22 maja zapraszamy na organizowaną przez Koło Naukowe Logopedii Ogólnopolską Konferencję pt. "Młody Logopeda: wyzwania i pułapki w XXI wieku". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału - zarówno w charakterze słuchaczy jak i prezenterów. Naszym założeniem jest, żeby organizowane przez nas wydarzenie stanowiło kompendium wiedzy dla każdego młodego logopedy rozpoczynającego pracę w zawodzie. Studenci, doktoranci, a także wieloletni praktycy podzielą się swoją wiedzą, a także zdobytym doświadczeniem. Będzie to z pewnością świetna lekcja przyszłego zawodu dla studentów oraz absolwentów studiów logopedycznych, wstępujących na trudną i zawiłą ścieżkę kariery. Nasi prelegenci skupią się głównie nad takimi zagadnieniami jak diagnoza logopedyczna oraz najpopularniejsze metody w pracy logopedy.

     • Egzaminu ósmoklasisty
      • Egzaminu ósmoklasisty

       Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. i nasza szkoła podjęła się dołączenia się z Wami do takiej inicjatywy.

       W związku z powyższym informuję, że nasze zdalne obowiązkowe zajęcia w tych dniach nie będą się odbywały.

       Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

       - 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

       - 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

       - 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

       Proszę Państwa wraz z dziećmi o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu. Dzieci samodzielnie pobierają materiały materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej w instrukcji formule.

       Nauczyciele szczegółowo poinformują uczniów o sposobie w jaki należy przekazać nauczycielom prace egzaminacyjne.

       W razie jakichkolwiek pytań związanych z egzaminami nauczyciele służą pomocą. 

       Nauczyciele po otrzymaniu około 4 kwietnia klucza oceniania zweryfikują prace i przekażą informacje zwrotne dzieciom.

       Próbny egzamin

        

     • Co mogę kiedy wiele nie mogę
      • Co mogę kiedy wiele nie mogę

       Drodzy Rodzice,

       Nasz szkolny zespół psychologiczno –pedagogiczny opracował plakat, który może posłużyć jako narzędzie wsparcia dla dzieci w sytuacji przymusowej izolacji. Zachęcamy do wydrukowania go i powieszenia w miejscu, w którym uczniowie będą mogli na niego swobodnie spoglądać w ciągu dnia.

     • Organizacja pracy szkoły od 16 marca kl IV – VIII
      • Organizacja pracy szkoły od 16 marca kl IV – VIII

       Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

       Od poniedziałku 16 marca szkoła będzie prowadziła nauczanie online na specjalnie stworzonym w tym celu komunikatorze wideo-głosowym Discord według podziału godzin, który przesyłam w załączniku.

       Część zajęć będzie prowadzona w formie głosowej, pozostałe informacje dotyczące zaleceń wykonywania zadań w formie tekstowej.

       Bardzo proszę o przetestowanie i zalogowanie się w weekend do komunikatora zgodnie z załączoną instrukcją. Będzie to nowa forma kontaktu z nauczycielami, ale dostępny będzie również Librus.

       Uprzejmie proszę o branie udziału w nauczaniu e-learning
        

       Sekretariat dla rodziców będzie pracował zdalnie mailowo: sekretariat@szkolasalwator.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 500 085 231, 502 217 434.              

       Informację o terminie zamknięcia szkoły będę przekazywała na bieżąco. Na chwilę obecną szkoła jest zamknięta do środy 25 marca, a nie jak podałam w mailu, że do 27 marca.

       Plan klas

       Serdecznie pozdrawiam

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Organizacja pracy szkoły od 16 marca kl. I-III
      • Organizacja pracy szkoły od 16 marca kl. I-III

       Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

       Od poniedziałku 16 marca wychowawcy klas I – III będą kontaktować się z Rodzicami swoich uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego LIBRUS.

       Od poniedziałku przekazują informacje o zakresie materiału do realizacji.

       Sekretariat dla rodziców będzie pracował zdalnie mailowo: sekretariat@szkolasalwator.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 500 085 231, 502 217 434.

       Informację o terminie zamknięcia szkoły będę przekazywała na bieżąco. Na chwilę obecną szkoła jest zamknięta do środy 25 marca, a nie jak podałam w mailu, że do 27 marca.

        

       Serdecznie pozdrawiam

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • UWAGA - ZAMKNIĘCIE SZKOŁY!
      • UWAGA - ZAMKNIĘCIE SZKOŁY!

       Szanowni Rodzice, 

              zgodnie z decyzją przekazaną w dniu dzisiejszym przez premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku tj.16 marca do środy 25 marca wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki w całej Polsce zostają zamknięte. Dzisiaj przekazałam uczniom informację z prośbą, aby zabrali ze sobą wszystkie podręczniki, ćwiczenia i zeszyty do domów. Planujemy od poniedziałku uruchomić platformę dla uczniów gdzie nauczyciele będą przekazywać  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie. Wszystkie szczegóły zostaną Państwu przesłane do najbliższego piątku.

       W dniu jutrzejszym oraz w najbliższy piątek szkoła będzie prowadziła wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wyjątkowych przypadkach, gdzie Państwo nie będą w stanie w ciągu najbliższych dwóch dni zorganizować im opieki. Szkoła będzie otwarta w godzinach 7.30-16.00.

       Poniżej przesyłam link ze szczegółowymi informacjami dla Rodziców i Uczniów ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach  

        

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

        

        

     • Konkurs z j.francuskiego
      • Konkurs z j.francuskiego

       Z wielką przyjemnością informujemy, że siedmiu uczniów naszej Szkoły Podstawowej zakwalifikowało się do etapu finałowego międzyszkolnego konkursu j. francuskiego "Mes rencontres avec le francais", organizowanego przez Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie.

       Nasi finaliści z klasy piątej:

       Zosia Kozłowska

       Iwo Dereń-Kulczycki

       Nasze finalistki z klasy szóstej:

       Nikola Kamińska

       Natalia Pankau-Broda

       Julia Philipson

       Susie McCoy

       Justyna Litwa

        

       Nasi uczniowie wzięli również udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Francji i krajach francuskojęzycznych "Z francuskim za pan brat - Belgia"

       organizowanym przez Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie.

       Do etapu finałowego zakwalifikowało się dwanaście osób:

       z klasy piątej:

       Iwo Dereń-Kulczycki

       z klasy szóstej:

       Julia Philipson

       Maja Jakociuk

       Justyna Litwa

       Susie McCoy

       Natalia Pankau-Broda

       Julia Kuś

       Nikola Kamińska

       z klasy siódmej:

       Jeremi Cadoux

       Karolina Śmiałek

       Sonia Saoudi

       Tom Król

        

       Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w finale obydwu konkursów!

     • Praca szkoły w okresie ferii
      • Praca szkoły w okresie ferii

       W czasie ferii szkoła będzie działać w zmienionych godzinach: od 27 stycznia 2020 (poniedziałek) do 7 lutego 2020 (piątek). Szkoła będzie otwarta od godz. 7. 00 do 15.00. Sekretariat szkoły będzie działał od godz. 8.00 do 15.00. W czasie ferii nie ma zajęć dydaktycznych ani dyżurów świetlicowych.

     • Spotkanie z wychowawcami
      • Spotkanie z wychowawcami

       zapraszam na spotkanie z wychowawcami w szkole,  które odbędzie się w środę 22 stycznia 2020 zgodnie z poniższym harmonogramem:  

       • klasy 1 A, 1 B, 3 B o godz. 17.00 – 17.30 spotkania z wychowawcami w klasach
       • klasa 2 A o godz. 17.00 – 17.50 spotkanie z wychowawcą w klasie
       • klasy 2 B, 3 A o godz. 17.00 – 18.00 spotkania z wychowawcami w klasach
       • klasa 4 o godz. 17.00 – 17.50 spotkanie z wychowawcą w klasie
       • klasy 5, 6, 7, 8 o godz. 17.30 – 18.00  spotkania z wychowawcami w klasach
       • nauczyciele przedmiotowi będą dostępni w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00 do 19.30
     • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna - wyniki
      • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna - wyniki

       Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów, którzy brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

       Na poziomie 1 (klasy IV-VI) dyplomy otrzymali następujący uczniowie:

       Dyplom laureata

       • Manuela Paciorek
       • Wojciech Sekman
       • Jan Małota

       Dyplom uznania

       • Aneirin Shaw
       • Gabriela Lepucka

       Na poziomie 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) dyplomy otrzymali uczniowie:

       Dyplom laureata

       • Helena Mactier
       • Kamila Mach

       Dyplom uznania 

       • Jan Paciorek
       • Stefania Paciorek
       • Jakub Rams
       • Agnieszka Płaskocińska
       • Tymoteusz Savery
       • Jakub Dobrzański
       • Krzysztof Leśniak
       • Szymon Posłuszny
       • Iga Francuz
       • Jakub Cholewiński

       Sukces naszych uczniów jest tym większy, iż w olimpiadzie brało udział aż 5226 uczestników na poziomie pierwszym i 2545 osób na poziomie drugim.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Warsztaty taneczne
      • Warsztaty taneczne

       W ramach kształtowania wśród młodzieży postawy tolerancyjnej oraz poszerzania wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, uczniowie klasy IV naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich. Jednym z nich był szermierz Stefan Makowski - medalista Paraolimpijski i Mistrz Świata. W trakcie spotkania odbyły się pokazy szermierki tradycyjnej oraz szermierki na wózkach. Celem spotkania było pokazanie młodemu pokoleniu, że osoby niepełnosprawne również mogą odnieść sportowe sukcesy.   Uczniowie klasy VI a i  VI b mieli zaszczyt uczestniczyć w integracyjnych warsztatach tanecznych prowadzonych przez amerykańską grupę tancerzy pełno i niepełnosprawnych z formacji ,,REVolution DANCE''. Warsztaty zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie i Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych. Dzięki integracyjnym warsztatom tanecznym uczniowie mogli poznać fantastycznych ludzi, poszerzyć swoje horyzonty i rozwinąć nowe pasje.

     • Spotkanie z nauczycielami
      • Spotkanie z nauczycielami

       Szanowni Państwo,

       zapraszam na spotkanie z nauczycielami w szkole,  które odbędzie się w środę 27 listopada zgodnie z poniższym harmonogramem:

       • nauczyciele będą dostępni dla Państwa w godz.17.00 – 19.30
       • spotkanie w sprawie wyjazdu do Malagi  o godz. 18.00 – 18.30

       System rejestracji na spotkania z nauczycielami zostanie uruchomiony w poniedziałek 25 listopada o godzinie 10.00. 

       Link do systemu

     • Osiągnięcia sportowe Emilki
      • Osiągnięcia sportowe Emilki

       W weekend 16 – 17 listopada odbyło się  podsumowanie wszystkich Pucharów Polski w kategorii juniorek i seniorek w Gimnastyce Artystycznej. Tytuł Najlepszej Juniorki na rok 2019 we wszystkich przyborach - Puchar Polski zdobyła nasza uczennica Emilka Komarewicz. Polski Związek Gimnastyczny w oficjalnym liście gratulacyjnym podziękował Emilce oraz jej trenerce za godne reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata Juniorek w Moskwie.

     • Konkurs 'The Scariest Halloween Decoration'
      • Konkurs 'The Scariest Halloween Decoration'

       31 października w naszej szkole odbył się konkurs 'The Scariest Halloween Decoration' dla uczniów z klas 1-3. Uczniowie przygotowali piękne, pomysłowe i przerażające prace :-) Wyłonienie zwycięskich prac okazało się dla jury niezwykle trudnym zadaniem. Oto lista osób, którym udało się uzyskać wysokie miejsca:

        

       I miejsce: 

       Milena Kowacz Ia

       Julia Bogucka Ib

        

       II miejsce:

       Igor Ciosek IIb

       Maria Rojewska IIIa

       Allan Kajfasz IIIb

        

       III miejsce:

       Maksymilian Skawiński Ia

       Zofia Łoza Ib

       Julian Sławomirski IIb

        

       Wyróżnienia:

       Pola Marchewka Ib

       Oliwia Szumny Ia

       Antoni Słowiak IIa

       Oliwia Pycińska IIa

        

     • Konkurs recytatorski kl. II, III
      • Konkurs recytatorski kl. II, III

       KONKURS RECYTATORSKI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS II – III

       „Cztery pory roku w poezji”

       28 LISTOPADA 2019 

       Regulamin:

       1.  Każdy uczeń wybiera i opracowuje wiersz o wybranej porze roku.

       2.  Wybrany utwór  powinien zawierać przynajmniej  8 wersów.

       3.  Podczas recytacji uczeń może wykorzystać elementy stroju lub rekwizyty związane z utworem.

       4.  W czasie prezentacji  należy: przedstawić się,  podać autora i tytuł utworu.          

     • Przegląd recytatorski dla kl. I
      • Przegląd recytatorski dla kl. I

       PRZEGLĄD RECYTATORSKI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS    I

       „Cztery pory roku w poezji”

       28 LISTOPADA 2019  

        Regulamin:

       1.   Każdy uczeń wybiera i opracowuje wiersz o wybranej porze roku.

       2.  Wybrany utwór powinien zawierać  przynajmniej  8 wersów.

       3.  Podczas recytacji uczeń może wykorzystać elementy stroju lub rekwizyty związane z wierszem.

       4.  W czasie prezentacji  należy: przedstawić się,  podać autora i tytuł utworu.

     • Dzień edukacji narodowej
      • Dzień edukacji narodowej

       Program dnia - 14 października 2019 r.

       Edukacja wczesnoszkolna

       8.30 – 9.30   Uroczyste Ślubowanie uczniów z klas 1 a i 1 b

       Klasy 4 – 8

       10.05 – 10.50   Uroczysta Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

       Program przygotowali członkowie Samorządu Szkolnego przy współudziale Zofii Kowalskiej, Moniki Łatochy, Magdaleny Chalcarz i Łukasza Opozdy.

       Zajęcia szkolne odbywają się zgodnie z harmonogramem wyłączając czas akademii.

       W tym dniu całą społeczność szkolną obowiązuje strój galowy.

     • Spotkanie z rodzicami
      • Spotkanie z rodzicami

       Szanowni Państwo,

       zapraszam na spotkanie z wychowawcami w szkole,  które odbędzie się w środę 11 września zgodnie z poniższym harmonogramem:  

       • klasy 1, 2, 3, 4 o godz. 17.00 spotkania z wychowawcami
       • klasy 5,6, 7, 8 o godz. 17.30 spotkania z wychowawcami
       • nauczyciele przedmiotowi będą dostępni w pokoju nauczycielskim w godz.17.00-18.30

       Spotkanie z opiekunem – p. Katarzyną Burdacką z MedStore (fizjoterapia dzieci i dorosłych) w sprawie badań kręgosłupa i zdrowej postawy naszych uczniów  odbędzie się o godz.16.30-17.00 (sala 37).

       Istnieje również możliwość zapisania się na bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla osób dorosłych, na które należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu: tel. 797 457 057.

       Bezpośrednio po spotkaniu można będzie umawiać się na zajęcia korekcyjne dla dzieci.

       Spotkanie w sprawie językowych wyjazdów zagranicznych:

       • o godz. 18.00 – sala nr 33 spotkanie z Panią Ritą Catanią, Panem Markiem Łęczyckim (HISZPANIA)
       • o godz. 18.00 – sala nr 22 spotkanie z Panią Małgorzatą Barwińską (AUSTRIA)

       Spotkanie w sprawie Projektu „Uniwersytet Młodego Studenta” odbędzie się o godz. 16.20 na jadalni.

       Równocześnie informuję, że w dniach 17, 18 września w godzinach 8.30-14.00 odbędzie się badanie postawy ciała oraz stóp dla chętnych w kwocie 65 zł.

       Płatność należy uiścić na konto szkoły do dnia 12 września  z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, badanie postawy.

     • Ubezpieczenie uczniów
      • Ubezpieczenie uczniów

       Drodzy Państwo,

       Uczniów naszej szkoły  ubezpiecza firma Wiener (dawny Gothaer). Suma ubezpieczenia na ten rok wynosi 22 000 zł. Ogóle Warunki Ubezpieczenia wraz z Kartą Produktu dostępne na stronie w zakładce dokumenty do pobrania.

       Ubezpieczenie obowiązuje na cały rok szkolny od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. i działa ono 24 godz. na dobę.

       Koszt ubezpieczenia wynosi 50 zł. Ta suma obejmuje również sport wyczynowy.

       Podaną kwotę ubezpieczenia proszę wpłacić na konto szkoły do poniedziałku 16.09.2019 r.

       ING Bank Śląski S. A.

       80 1050 1445 1000 0023 4280 8371

       Proszę Państwa, aby zgłaszać w sekretariacie szkoły wszystkie wypadki dzieci pozaszkolne. Zbieracie Państwo całą dokumentację medyczną, wszystkie rachunki, a po zakończonym leczeniu wypełniacie Państwo druk zgłoszenia szkody dostępny na stronie https://www.wiener.pl/pl-nnw-oswiata-jak, przynosicie go do sekretariatu celem uzupełnienia pieczątką szkoły.

        

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

       Szanowni Państwo,

       serdecznie zapraszam na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września dla klas I – III o godz. 9.00, natomiast dla kl. IV-VIII się o godz. 10.00.

       Uprzejmie informuję, iż Msza Święta dla chętnych rodziców i uczniów odbędzie się 2 września o godz. 8.00 w kościele Sióstr Norbertanek na Salwatorze.

       Pragnę poinformować o zmianach w nowym roku szkolnym w Gronie Pedagogicznym. Zakończyliśmy współpracę z panem Lechem Kosowskim – nauczycielem historii i WOS, panem Piotrem Klimowskim – nauczycielem etyki i świetlicy.

       Nauczyciele, którzy dołączyli do naszego zespołu to: pani Elwira Badura – nauczyciel etyki, pani Ewa Barnaś – nauczyciel świetlicy, pani Małgorzata Pol – nauczyciel świetlicy, pan Łukasz Opozda – nauczyciel historii i WOS.

       Ponadto kontynuujemy w tym roku szkolnym współpracę z firmą KARMNIK, która będzie dostarczała obiady dla naszych dzieci. W załączniku przesyłam informacje od firmy kateringowej dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby skorzystać z oferty obiadowej w naszej szkole.

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Msza na zakończenie roku
      • Msza na zakończenie roku

       Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca o godz. 13.30 w kościele Sióstr Norbertanek na Salwatorze. Zapraszamy również wszystkich rodziców na Mszę Świętą, którzy w tym czasie znajdą chwilę na naszą wspólną modlitwę i dziękowanie Panu Bogu za szczęśliwy rok szkolny. Dzieci i młodzież podczas Mszy Świętej będą pod opieką nauczycieli.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych