• AKTUALNOŚCI

     • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8
      • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8

       Szanowni Państwo,

       w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wprowadzeniem zdalnego nauczania dla kl. od 4 do 8 przedstawiamy zmiany w organizacji zajęć szkolnych. Zmiany organizacyjne są podyktowane trudną sytuacją epidemiczną i licznymi nieobecnościami nauczycieli:

       • zajęcia wf-u, fitnessu i basenu dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • zajęcia z techniki dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • w klasach 7 i 8 odwołane są lekcje religii i muzyki,
       • koła zainteresowań mogą być prowadzone po uzgodnieniu z nauczycielem.

       Nauczyciele wf-u, fitnessu, techniki, religii i muzyki są oddelegowani do pełnienia bieżących zastępstw oraz pracy w świetlicy szkolnej.

     • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII
      • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII

       Szanowni Państwo,

       Dzisiaj Rząd podjął decyzję o nauczaniu zdalnym uczniów klasy IV – VIII.

       W związku z powyższym od poniedziałku 26 października przechodzimy na nauczanie zdalne w tych klasach. Uczniowie zostali już poinformowani o konieczności zabrania dziś ze szkoły podręczników i zeszytów.

       Szkoła korzysta z najlepszego możliwego przekazu internetu tj. światłowodu. Oczywiście i w takich sytuacjach zdarzają się problemy techniczne wynikające z możliwości zarówno nadawcy jak i odbiorcy. System discord, na którym szkoła prowadzi zajęcia zdalnie posiada zbieżne funkcje i możliwości jak Microsoft Teams. W obu systemach jest podział na odrębne grupy, klasy. W discordzie jak również z Microsoft Teams jest możliwość udostępniania plików, dokumentów tekstowych oraz graficznych. System discord jest znany Dzieciom, jest w przeciwieństwie do Microsoft Teams intuicyjny dzięki czemu wykluczony jest okres przejściowy wymagany do przeszkolenia pracowników i Uczniów. Jedyną funkcją, która w obecnej formie discorda nie jest możliwa to praca nad jednym dokumentem wspólnie w trakcie zajęć, która nie jest wykorzystywana w trakcie lekcji. Grupa naszych nauczycieli: językowcy, pan informatyk, matematyk, chemik, muzyk pracują również w innych miejscach, szkołach i uczelniach i korzystają z różnych platform, między innymi Microsoft Teams, Zoom. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zgłaszane są do nich  takie same problemy techniczne!

       W platformie discord, z której korzystamy zostały wprowadzone następujące usprawnienia: został dokupiony dodatkowy abonament, dzięki któremu jakość nadawania zwiększa się z podstawowych 64 KB/s do 386 KB/s. Zwiększony mamy także transfer plików do 50 MB na jeden plik.

       Szkoła pracuje nad dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi, wprowadziliśmy dodatkowe mikrofony w klasach i dodatkowe kamery skierowane na tablicę i nauczyciela, aby usprawnić przekaz informacji nauczyciela.

       Będziemy czujni i w stałym kontakcie z Państwem nadzorując jakość nauczania zdalnego.

     • Odwołane zajęcia
      • Odwołane zajęcia

       Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki są odwołane w dniach od 19.10.2020 do 27 października 2020 włącznie.

       Koło zainteresowań rękodzieło artystyczne jest odwołane w dniach od 20.10.2020 – 30 października 2020 włącznie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami
      • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami

       Szanowni Rodzice!

        

       pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 inny, nadal niepewny, ale najważniejsze, że razem! Po wprowadzeniu od najbliższej soboty strefy żółtej dla Krakowa przygotowaliśmy szkołę wg wytycznych MEN oraz Inspektora Sanitarnego. Do południa spotkają się tylko dzieci z wychowawcami i kolegami w klasach. Proszę pamiętać o stroju galowym szkolnym. Uczniowie otrzymają podręczniki, które zabiorą do domu w celu oprawienia. Wychowawcy klas 1-3 oraz 4 spotkają się w tym dniu po południu z rodzicami w klasach według poniższego harmonogramu. Spotkania wychowawców klas 5-8 odbędą się 1 września o godz. 17.00 w formie zdalnej na dotychczasowej platformie discord. Nowi uczniowie otrzymają instrukcję do zalogowania się w poniedziałek.

       Pragnę poinformować, że 2 września rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w razie takiej konieczności w formie hybrydowej, bądź zdalnej. Decyzję o zmianie trybu nauczania  podejmuje dyrektor szkoły jednakże tylko i wyłącznie! po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w trakcie wejścia do szkoły, podczas całego pobytu w szkole poza pobytem w sali na lekcji przebywają w maseczkach bądź przyłbicach. Proszę o zabezpieczenie dla dzieci stosownego nakrycia ust i nosa. Ograniczamy wejście Rodziców do szkoły. Odprowadzacie Państwo dzieci do szklanych drzwi przy portierni. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie. W wyjątkowych przypadkach rodzic, który wchodzi do szkoły ma obowiązek posiadać zakrycie ust i nosa oraz zdezynfekować ręce. 

       Informuję, że na świetlicy szkolnej dzieci są zobowiązane do noszenia maseczek, gdyż są połączone w grupach międzyklasowych. Uprzejmie proszę, aby w miarę możliwości odbierać dzieci ze szkoły po zakończeniu zajęć obowiązkowych i kół zainteresowań. 

       W załączniku otrzymujecie Państwo wszystkie wymagane zgody do podpisania (proszę o ich wypełnienie i zwrot do opisanego pudełka znajdującego się przy portierni szkolnej), wykaz kół zainteresowań (zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym kole proszę o przesłanie drogą mailową do sekretariatu do czwartku tj. 3 września) oraz obowiązujący plan lekcji. Koła zainteresowań ruszają od 7 września. 

       Kochani Rodzice, szkoła jest żywym organizmem:) i w razie potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian będę informowała Państwa na bieżąco.

       1 września rozpoczęcie roku szkolnego

       godz. 9.00 klasy: 1a, 1b 2b

       godz. 9.30 klasy: 3a, 4b, 5, 6a, 8b

       godz.10.00: 1c, 2a, 8a, 7a

       godz.10.30: 3b, 4a, 7b, 6b

       1 września zebrania wychowawców klas z Rodzicami w szkole 

       godz. 17.00 klasy: 1a, 1b, 2b, 4b

       godz.18.00 klasy: 1c, 2a, 3b, 4a 

       1 września godz. 17.00 zebrania wychowawców klas 3a, 5-8 z Rodzicami na platformie discord.

     • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw
      • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

       Szanowni Państwo,

       Poniżej informacją dot. organizacji zakończenia roku szkolnego.

        

       • dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem  a wyprowadzane są przez wychowawców wyjściem obok sali gimnastycznej  
       • Rodzice odbierają dzieci na podwórku przed klasami 1-3, przestrzeń pozwala Państwu na zachowanie bezpiecznej odległości:)
       • dzieci wchodzą na teren szkoły w maseczkach, gdyż bardzo trudno będzie zachowanie odległości 1,5 metra,
       • do dnia 10 lipca odbieracie Państwo rzeczy z klas oraz szatni, po wyznaczonym terminie wszystko ze szkoły zostanie usunięte,
       • dziękuję za bardzo sprawne zwracanie książek do biblioteki jak i podręczników wypożyczonych dzieciom na rok szkolny. Proszę Rodziców którzy do dnia dzisiejszego nie oddali, pomimo upływu terminu o pilny zwrot do dnia jutrzejszego tj. czwartku do godz.10.

       Poniżej harmonogram godzin wydawania świadectw:

       Harmonogram odbioru świadectw dla klas:

       • 1a -  9.00 parter 
       • 1b -  9.30 parter
       • 2a - 10.00 parter
       • 2b-  10.30 parter
       • 3a-  11.00 parter
       • 3b-  11.30 parter
       • 4-    9.00  1 piętro 
       • 5a- 9.30   1 piętro   
       • 5b- 10.00 1 piętro 
       • 6a- 9.00  2 piętro
       • 6b- 9.30  2 piętro
       • 7a- 10.00  2 piętro 
       • 7b- 10.30  2 piętro 
       • 8a- 11.00  sala gimnastyczna
       • 8b- 12.00  sala gimnastyczna    

       Korzystając z okazji składam na Państwa ręce ogrom podziękowań za wspaniałą współpracę w tym wyjątkowym okresie. Mam nadzieję, że czas wakacji przyniesie uspokojenie sytuacji pandemii i 1 września spotkamy się wszyscy stęsknieni w budynku szkoły.

        

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Zwrot książek i podręczników do biblioteki
      • Zwrot książek i podręczników do biblioteki

       Zwrotu książek do biblioteki zapakowanych w foliową torbę i opisanych imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 16.00 do 19.06.2020.

       Zasady zwrotu podręczników .

       Harmonogram zwrotu:

       Klasa 1A, 1B oraz 4 i 7A, 7B NIE oddają podręczników do biblioteki szkolnej.

       Klasy 7A i 7B oddają JEDYNIE atlasy do anatomii i geografii.

       Decyzja ta wynika z tego, że te podręczniki były użytkowane już 3 lata, więc i tak są przeznaczone na makulaturę, a w tej sytuacji mogą się przydać uczniom.

       Klasy 8A i 8B zwracają podręczniki po egzaminach.

       Podręczniki po odbyciu 3-dniowej kwarantanny, zostaną ocenione w komisji bibliotekarz i wychowawca.

       Po sporządzeniu uwag, będą wówczas wysyłane do Państwa informacje o ewentualnym odkupieniu podręczników.

     • Zakończenie konkursu Szkoła z Pasją Pomagania 2019/2020
      • Zakończenie konkursu Szkoła z Pasją Pomagania 2019/2020

       Szanowni Państwo,

       W dniu dzisiejszym chcemy podsumować i zakończyć II edycję konkursu „Szkoła z Pasją Pomagania”. Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, Kadrze Pedagogicznej, Rodzicom oraz Uczniom za zaangażowanie w akcję oraz wsparcie okazane Podopiecznym Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

       Niestety, w tym roku nie mogliśmy podziękować Państwu osobiście, dlatego chcemy zaprosić do oglądnięcia wirtualnej wersji Gali, przygotowanej przez nasz zespół. Link do Gali

       Do podziękowań dołączamy certyfikat przyznany za udział w konkursie. Tym wyróżnieniem chcemy docenić wysiłek i serce włożone w realizowanie wraz z nami wszystkich akcji.

       Do niniejszego maila załączamy również skan listu ze słowami podziękowania od Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która po raz kolejny objęła nasz konkurs honorowym Patronatem.

       Informujemy również, że oryginały dokumentów dostarczone zostaną na adres Szkoły za pośrednictwem poczty.

       Pozdrawiamy serdecznie,

       Zespół Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

     • Nowoczesne technologie a nasze dzieci
      • Nowoczesne technologie a nasze dzieci

       Drodzy Rodzice,

       Mając na uwadze specyfikę obecnej sytuacji związanej z nauczaniem zdalnym, wnioski płynące z przeprowadzonej wśród dzieci ankiety oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, za zgodą wydawcy przekazujemy Państwu wydany przez Fundację Dolce Vita poradnik pt. Nowoczesne technologie a nasze dzieci. 

       Publikacja ta zawiera cenne wskazówki dla opiekunów dzieci w różnym wieku i skierowana jest do wszystkich Państwa - zarówno rodziców nastolatków jak i rodziców dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Znajdziecie w niej Państwo wiedzę dotyczącą tego jak wspierać swoje dzieci w tym, by korzystanie z internetu, było dla nich bezpieczne i na tyle zdrowe, na ile ono może być. Jest to temat szczególnie ważny i wymagający pochylenia się ze strony dorosłych w sytuacji, w której duża część aktywności szkolnej i pozaszkolnej uczniów przeniosła się do rzeczywistości on-line. Poradnik składa się z kilku części, z których każda zawiera wskazówki dotyczące wsparcia dzieci znajdujących się w różnym wieku i na innym etapie rozwoju. Zachęcamy do przejrzenia go, przeczytania i przemyślenia. Pamiętajmy, że korzystanie przez nasze dzieci z nowoczesnych technologii powinno, ale i może być bezpieczne. Wspólnymi siłami postarajmy się, by takie ono było.

     • Ogólnopolska konferencja
      • Ogólnopolska konferencja

       Już 22 maja zapraszamy na organizowaną przez Koło Naukowe Logopedii Ogólnopolską Konferencję pt. "Młody Logopeda: wyzwania i pułapki w XXI wieku". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału - zarówno w charakterze słuchaczy jak i prezenterów. Naszym założeniem jest, żeby organizowane przez nas wydarzenie stanowiło kompendium wiedzy dla każdego młodego logopedy rozpoczynającego pracę w zawodzie. Studenci, doktoranci, a także wieloletni praktycy podzielą się swoją wiedzą, a także zdobytym doświadczeniem. Będzie to z pewnością świetna lekcja przyszłego zawodu dla studentów oraz absolwentów studiów logopedycznych, wstępujących na trudną i zawiłą ścieżkę kariery. Nasi prelegenci skupią się głównie nad takimi zagadnieniami jak diagnoza logopedyczna oraz najpopularniejsze metody w pracy logopedy.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych