• AKTUALNOŚCI

     • Nauczanie zdalne kl 4-8
      • Nauczanie zdalne kl 4-8

       Szanowni Państwo,

       od poniedziałku, 9 listopada br. do końca listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III oraz przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbierając dzisiaj swoje skarby proszę o zabranie pudełek z wszystkimi podręcznikami dzieci.

       Organizując pracę zdalną aby nie przeciążać dzieci długotrwałym przebywaniem przed komputerem dokonaliśmy kilku zmian: 

       Dzieci pracują według planu lekcji aktualnym na discordzie. 

       KLASY 4 – 8

       ·         lekcje techniki nie będą prowadzone,

       ·         lekcje muzyki i plastyki w klasach 6,7 nie będą prowadzone,

       ·         lekcje religii w klasach 6,7,8 nie będą prowadzone,

       ·         lekcje wf- u i fitnessu będą prowadzone w trybie online w wymiarze 30 minut,

       ·         lekcje etyki, koła zainteresowań z matematyki, chemii, historii, języka hiszpańskiego i niemieckiego są prowadzone w systemie online.

       W przypadku zawieszonych zajęć z techniki, muzyki, plastyki i religii nauczyciele są zobowiązani do przesyłania zadań do  samodzielnej realizacji.

       Dla uczniów, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, po indywidualnym kontakcie ustalimy możliwość organizacji opieki świetlicowej na terenie szkoły.

        W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Proszę w tej sprawie o bezpośredni kontakt z nauczycielem.

       Została wprowadzona  możliwość przeprowadzenia olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.  Dotyczy to konkursów, w których tytuły laureata i finalisty nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji. O terminach będziemy Państwa informować niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Kuratorium. 

       Sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8-15

     • Nauczanie zdalne od 9 listopada kl. I – III
      • Nauczanie zdalne od 9 listopada kl. I – III

       Szanowni Państwo,

       od poniedziałku, 9 listopada br. do końca listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III oraz przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbierając dzisiaj swoje skarby proszę o zabranie pudełek z wszystkimi podręcznikami dzieci.

       Organizując pracę zdalną, aby nie przeciążać dzieci długotrwałym przebywaniem przed komputerem dokonaliśmy kilku zmian: 

       Dzieci pracują według planu lekcji aktualnym na discordzie. 

       KLASY 1 – 3

       ·         wszystkie lekcje obowiązkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem basenu,

       ·         wprowadzamy możliwość konsultacji lub pomocy w odrabianiu lekcji. Do każdej klasy została przypisana jedna nauczycielka, która będzie do dyspozycji uczniów codziennie w godzinach od 14.00 – 16.00:

       1 A – Katarzyna Osękowska,

       1 B – Monika Łatocha,

       1 C – Katarzyna Kałwak,

       2 A – Izabela Kubik (od czwartku - ponieważ prowadzi lekcje w zastępstwie za  E. Sąsiadek),

       2 B – Dorota Klimkowska,

       3 A – Kamila Kmak,

       3 B – Anna Frydrych,

       Anita Kwiatkowska udzieli pomocy przy odrabianiu zadań z języka angielskiego wyżej wymienionych godzinach.

       ·         online prowadzona będzie etyka

       Dla uczniów, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, po indywidualnym kontakcie ustalimy możliwość organizacji opieki świetlicowej na terenie szkoły.

        Sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8-15.

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

     • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8
      • Zdalne nauczanie kl. od 4 do 8

       Szanowni Państwo,

       w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i wprowadzeniem zdalnego nauczania dla kl. od 4 do 8 przedstawiamy zmiany w organizacji zajęć szkolnych. Zmiany organizacyjne są podyktowane trudną sytuacją epidemiczną i licznymi nieobecnościami nauczycieli:

       • zajęcia wf-u, fitnessu i basenu dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • zajęcia z techniki dla klas od 4 do 8 nie będą prowadzone,
       • w klasach 7 i 8 odwołane są lekcje religii i muzyki,
       • koła zainteresowań mogą być prowadzone po uzgodnieniu z nauczycielem.

       Nauczyciele wf-u, fitnessu, techniki, religii i muzyki są oddelegowani do pełnienia bieżących zastępstw oraz pracy w świetlicy szkolnej.

     • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII
      • Nauczanie zdalne kl. IV - VIII

       Szanowni Państwo,

       Dzisiaj Rząd podjął decyzję o nauczaniu zdalnym uczniów klasy IV – VIII.

       W związku z powyższym od poniedziałku 26 października przechodzimy na nauczanie zdalne w tych klasach. Uczniowie zostali już poinformowani o konieczności zabrania dziś ze szkoły podręczników i zeszytów.

       Szkoła korzysta z najlepszego możliwego przekazu internetu tj. światłowodu. Oczywiście i w takich sytuacjach zdarzają się problemy techniczne wynikające z możliwości zarówno nadawcy jak i odbiorcy. System discord, na którym szkoła prowadzi zajęcia zdalnie posiada zbieżne funkcje i możliwości jak Microsoft Teams. W obu systemach jest podział na odrębne grupy, klasy. W discordzie jak również z Microsoft Teams jest możliwość udostępniania plików, dokumentów tekstowych oraz graficznych. System discord jest znany Dzieciom, jest w przeciwieństwie do Microsoft Teams intuicyjny dzięki czemu wykluczony jest okres przejściowy wymagany do przeszkolenia pracowników i Uczniów. Jedyną funkcją, która w obecnej formie discorda nie jest możliwa to praca nad jednym dokumentem wspólnie w trakcie zajęć, która nie jest wykorzystywana w trakcie lekcji. Grupa naszych nauczycieli: językowcy, pan informatyk, matematyk, chemik, muzyk pracują również w innych miejscach, szkołach i uczelniach i korzystają z różnych platform, między innymi Microsoft Teams, Zoom. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zgłaszane są do nich  takie same problemy techniczne!

       W platformie discord, z której korzystamy zostały wprowadzone następujące usprawnienia: został dokupiony dodatkowy abonament, dzięki któremu jakość nadawania zwiększa się z podstawowych 64 KB/s do 386 KB/s. Zwiększony mamy także transfer plików do 50 MB na jeden plik.

       Szkoła pracuje nad dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi, wprowadziliśmy dodatkowe mikrofony w klasach i dodatkowe kamery skierowane na tablicę i nauczyciela, aby usprawnić przekaz informacji nauczyciela.

       Będziemy czujni i w stałym kontakcie z Państwem nadzorując jakość nauczania zdalnego.

     • Odwołane zajęcia
      • Odwołane zajęcia

       Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki są odwołane w dniach od 19.10.2020 do 27 października 2020 włącznie.

       Koło zainteresowań rękodzieło artystyczne jest odwołane w dniach od 20.10.2020 – 30 października 2020 włącznie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami
      • Rozpoczęcie roku szkolnego, zebranie z rodzicami

       Szanowni Rodzice!

        

       pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 inny, nadal niepewny, ale najważniejsze, że razem! Po wprowadzeniu od najbliższej soboty strefy żółtej dla Krakowa przygotowaliśmy szkołę wg wytycznych MEN oraz Inspektora Sanitarnego. Do południa spotkają się tylko dzieci z wychowawcami i kolegami w klasach. Proszę pamiętać o stroju galowym szkolnym. Uczniowie otrzymają podręczniki, które zabiorą do domu w celu oprawienia. Wychowawcy klas 1-3 oraz 4 spotkają się w tym dniu po południu z rodzicami w klasach według poniższego harmonogramu. Spotkania wychowawców klas 5-8 odbędą się 1 września o godz. 17.00 w formie zdalnej na dotychczasowej platformie discord. Nowi uczniowie otrzymają instrukcję do zalogowania się w poniedziałek.

       Pragnę poinformować, że 2 września rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w razie takiej konieczności w formie hybrydowej, bądź zdalnej. Decyzję o zmianie trybu nauczania  podejmuje dyrektor szkoły jednakże tylko i wyłącznie! po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w trakcie wejścia do szkoły, podczas całego pobytu w szkole poza pobytem w sali na lekcji przebywają w maseczkach bądź przyłbicach. Proszę o zabezpieczenie dla dzieci stosownego nakrycia ust i nosa. Ograniczamy wejście Rodziców do szkoły. Odprowadzacie Państwo dzieci do szklanych drzwi przy portierni. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie. W wyjątkowych przypadkach rodzic, który wchodzi do szkoły ma obowiązek posiadać zakrycie ust i nosa oraz zdezynfekować ręce. 

       Informuję, że na świetlicy szkolnej dzieci są zobowiązane do noszenia maseczek, gdyż są połączone w grupach międzyklasowych. Uprzejmie proszę, aby w miarę możliwości odbierać dzieci ze szkoły po zakończeniu zajęć obowiązkowych i kół zainteresowań. 

       W załączniku otrzymujecie Państwo wszystkie wymagane zgody do podpisania (proszę o ich wypełnienie i zwrot do opisanego pudełka znajdującego się przy portierni szkolnej), wykaz kół zainteresowań (zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym kole proszę o przesłanie drogą mailową do sekretariatu do czwartku tj. 3 września) oraz obowiązujący plan lekcji. Koła zainteresowań ruszają od 7 września. 

       Kochani Rodzice, szkoła jest żywym organizmem:) i w razie potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian będę informowała Państwa na bieżąco.

       1 września rozpoczęcie roku szkolnego

       godz. 9.00 klasy: 1a, 1b 2b

       godz. 9.30 klasy: 3a, 4b, 5, 6a, 8b

       godz.10.00: 1c, 2a, 8a, 7a

       godz.10.30: 3b, 4a, 7b, 6b

       1 września zebrania wychowawców klas z Rodzicami w szkole 

       godz. 17.00 klasy: 1a, 1b, 2b, 4b

       godz.18.00 klasy: 1c, 2a, 3b, 4a 

       1 września godz. 17.00 zebrania wychowawców klas 3a, 5-8 z Rodzicami na platformie discord.

     • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw
      • Zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

       Szanowni Państwo,

       Poniżej informacją dot. organizacji zakończenia roku szkolnego.

        

       • dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem  a wyprowadzane są przez wychowawców wyjściem obok sali gimnastycznej  
       • Rodzice odbierają dzieci na podwórku przed klasami 1-3, przestrzeń pozwala Państwu na zachowanie bezpiecznej odległości:)
       • dzieci wchodzą na teren szkoły w maseczkach, gdyż bardzo trudno będzie zachowanie odległości 1,5 metra,
       • do dnia 10 lipca odbieracie Państwo rzeczy z klas oraz szatni, po wyznaczonym terminie wszystko ze szkoły zostanie usunięte,
       • dziękuję za bardzo sprawne zwracanie książek do biblioteki jak i podręczników wypożyczonych dzieciom na rok szkolny. Proszę Rodziców którzy do dnia dzisiejszego nie oddali, pomimo upływu terminu o pilny zwrot do dnia jutrzejszego tj. czwartku do godz.10.

       Poniżej harmonogram godzin wydawania świadectw:

       Harmonogram odbioru świadectw dla klas:

       • 1a -  9.00 parter 
       • 1b -  9.30 parter
       • 2a - 10.00 parter
       • 2b-  10.30 parter
       • 3a-  11.00 parter
       • 3b-  11.30 parter
       • 4-    9.00  1 piętro 
       • 5a- 9.30   1 piętro   
       • 5b- 10.00 1 piętro 
       • 6a- 9.00  2 piętro
       • 6b- 9.30  2 piętro
       • 7a- 10.00  2 piętro 
       • 7b- 10.30  2 piętro 
       • 8a- 11.00  sala gimnastyczna
       • 8b- 12.00  sala gimnastyczna    

       Korzystając z okazji składam na Państwa ręce ogrom podziękowań za wspaniałą współpracę w tym wyjątkowym okresie. Mam nadzieję, że czas wakacji przyniesie uspokojenie sytuacji pandemii i 1 września spotkamy się wszyscy stęsknieni w budynku szkoły.

        

       Z wyrazami szacunku

       Magdalena Siekańska – dyrektor szkoły

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych